неделя, 20 януари 2013 г.

ГЕОРГИЕВ / ЛОЗАНОВ (Видин)Рк Георги Лозанов [*Видин, ок. 1820+1865], кожухар и скотовъдец, търговец на кожи = I. Елена Икономова [+ 1863];   II.

1. Цвета Г. Лозанова  = Цено Бояджията. Хаджии - поклонници 1868 до Божи гроб с Михалаки. Имат 2 деца - Панталей [*1858+ок.1926], генерал и Мария.

2. Михалаки /Михаил/ Георгиев Лозанов [*Видин, 11 авг. 1854 + 14 февр. 1916, София], писател; учи във Видин, Табор - Чехия /гимназия/ 1869-72, завършва земеделие в Табор 1872-74. Хаджия 1868 /пътува до Йерусалим със семейството на по-голямата сестра/. Учител във - Видин по физика и химия 1874-77 и 1880-81, Лом 1881-82 и София /Ι  мъжка/ 1882-84. Първи управител на Видинската митница 1878-80 и ревизор. Служител в Министерството на финансите /отдел търговия и земеделие/ 1884-93. Секретар в българската легация във Виена 1894-97, дипломатически представител в Белград 1897-99. Член на -  Българското книжовно дружество 1884,  "Славянска беседа"  и на земеделски организации. Сътрудничи на  в. "Ступан" 1874-75, сп. "Читалище" 1875, в. "Право", сп. "Деница" 1890-91, сп. "Мисъл" 1892 и 1894 /стихове/, сп. "Български преглед" 1893-94, сп. "Българска сбирка", сп. "Войнишка сбирка", сп. "Летописи" 1900, в. "Църковен вестник", сп. "Малък дневник" 1905. Редактор на сп. "Домакин" 1884-85 и в. "Балканска трибуна" 1905-06 и сътрудник 1906-08 /фейлетони/. Автор на "Така се лъже човек" /разкази/ 1899, "Три срещи" 1899 /спомени/,  "От късмета е всичко на тоя свят" 1904 /разкази/, "Бирникът дошел" 1905 /драма/,  "Тахир Беговица"  1910 / и либрето за опера/, първия гимназиален Учебник по ботаника, студия за билките.  Поддържа връзки с Иван Вазов /който му пише Предговори 1919 и 1942/, Иван Шишманов, К. Величков, д-р  К. Кръстев, Стоян Михайловски. Кореспондира и с чужденци. На негово име във Видин - библиотека 1992, училище и паметник,; в Пловдив - улица = Магдалена Михайлова Царичинска [*Ихтиман, ок.1858 +1944, София], учителка; учи  в Самоков, завършва в Киев - Русия /Институт за благородни девици, / 1868-74, Петербург /педагогически курсове/. в Русе 1874-77 и Лом. Брак от 1879. 

2.1 Надя М. Георгиева [*София, 18806+1918,София] = Иван Димов  Тюлев [*Калофер, 1860], доктор, завършва ветиринарство  в гр. Мезонз Алфор - Франция 1887-91. Брак от 1901. Имат 3 деца - Мария ок.1902, син ? и Михаил, доктор.
2.2 Константин М. Георгиев [*София,1884+1952, София], дипломат и журналист.
2.3 Милко М. Георгиев
2.4 Александър М. Георгиев [*1890+1968], инженер.
    2.4.1 дъщеря ? Ал. Георгиева
2.5 Борис М. Георгиев [*София,1895+1965, София], доктор
    2.5.1 Михаил Б. Георгиев
        2.5.1.1 Б. М. Георгиев
2.6 Кольо М. Георгиев [+1899]

3. Тома Г. Лозанов [*1853+1853], от ΙΙ брак 


4.  Елена  Г. Лозанова, от  I брак = Димитър Златарев [*1849+1895]. Имат син Петко.


# РБЛ, т. Ι; 1976, с. 259-261 и сн.; БВИ. С., 1988, с. 146-147 и сн. с. 695-696; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 186-187;  Хен Сарв - geni.com, 18.08.2011.

Родови връзки на литературен герой 
 по разказа "Тошо"  1893

 Марин [+], "бог да го прости" = Митра
   I
ТОШО [*юли], 24-годишен, роден по Горешниците [15-17 юли]; "едничко чедо" = Пенка  Мирчова, "единица". Сватба на Митровден  - [26 окт.].
  Ι
1. "мъжко"

Собствени имена от Северо-западна България - по разказа "Тошо" 1893

Геле, чорбаджия, кнез
Гена Лазковата
Гоца, кака
Зоре Колин
Йото Лалин
Кънчо Ватов
Лико, дядо
Лило Паин
Лина Маркова
Марин
Миле Събин
Митра ж., стрина
Младен Котин
Неде Лазков
Пенка Мирчова
Пунчо, ковач
Стойна Врачката
Тошо
Цеко Бекрията


Няма коментари:

Публикуване на коментар