петък, 18 януари 2013 г.

ПРОДАНОВ* (Стрелча, Пазарджишко)


Асен [*Стрелча + Света гора], свещеник; първият учител в селото и книжовник. Преписва т.н.  Стрелчанско четириевангелие от 17 в. /ЦИАМ  № 30/  Оставя приписка 1691, в която описва нападението на Стрелча от кратовски турци, които се заселват в селото след битка  през 1687 с отстъпващите от Търново въстаници  1686. Заточен на Света гора = Енка; след смъртта на съпруга си подарява негови книги на  близкия монастир и на черкви.
   Ι
Георги п. Асенов, свещеник.

Сродници - Проданов род.
# Бояджиев, Илия. Да се знае.-  в. "Велико Търново" ноем 1983, с. 16. Вж  Караиванов, п.Иван. Храмът "Св. Архангел Михаил" в Стрелча. 1958 /ръкопис/. Вж Белчов, Тодор.  Стрелча. 1973.

Няма коментари:

Публикуване на коментар