сряда, 2 януари 2013 г.

ПОПДИМИТРОВ (с.Груинци, Босилеградско)


Захари, свещеник = ?
   Ι
Рк Димитър п.Захариев [*с.Груинци , жив 1937], свещеник ?-1900-? = Кана.
   Ι
1. Емануил Попдиминров Попзахариев [*с.Груинци, 4 ноем. 1885 +23 май 1943, София], поет и илюстратор; учи в Босилеград /основно/, Кюстендил /педаготическо училище/ ?-1904, следва философия в СУ ?-1906, изключен заради  антимонархически протест  1907 и завършва във Фрайбург - Швейцария 1912. Учител в Лом, Хасково 1912-14, Кюстендил, София /Ι  девическа гимназия и Военното училище/. Преводач през Ι Световна война. Превежда от френски  Анри бергсон 1928, Рьоне Боале 1928, Шандор Петьофи 1946. Сътрудничи на сп. "Художник" 1907 /стих/; сп. "Пламък" 1924, в. "Български запад". Автор на поезия - "Юношески стихотворения" 1911, "Сънят на любовта" 1912, "Песни" 1914, "Плачущи върби" 1914, "Вечерни миражи" 1920 , "Свободни стихове" 1921, "Знамена" 1922, "Стихове и песни" 1922, "Драматични поеми" 1923, "Кораби" 1923, "Вселена" 1924, "Златна жътва" 1929, "Росни капки" 1931 и 1938, "Преображение"  1932, "В страната на розите" 1939;  на пиеси - "Маска" 1912, "Дъщерята на  Йефтая" 1924,  "Воденичарката" 1926, "Той не умира" 1933 - играна в София и Русе; романи - "Пред буря" 1921; народни песни - "Самодиви" 1926; монографии -  "Добри Войников" 1936, "Ботев като поет" 1941, "Изследване върху строежа на българския език с оглед към българската поезия" 1942, "Естетиката на Бергсон" 1923, "Френският символизъм" 1924;  приказки и епиграми. Рисува - автопортрет, баща си 1935, съпругата си 1917, Владимир Димитров - Майстора 1906. На  негово име - регионалната библиотека в Кюстендил = Дора Чеснова [*Кюстендил], учи в Кюстендил..Брак в Кюстендил.

1.1. Здравко Ем. Попдимитров, учи в Италианското училище.

1.2. Лилия /Лили/ Ем. Попдимитрова, учи в Италианското училище.

1.3. Светла Ем. Попдимитрова [*1928 ?], доктор - кардиолог в София.

2. Лазар Попдимитров п.Захариеив, сътрудничи на в. "Звезда" 1973, Автор на "Четри разказа" 1940, "Спомени за моя брат" 1967 = ?
2.1 дъщеря ? Л. Попдимитрова
2.2 ?
# РБЛ. С., т. ΙΙΙ 1982, с. 106-108; Александрова, Ирина. Дъщерята на символиста Емануил Попдимитров.-  в. 3В, 2012, бр. 44, с. 17 и 3 сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар