неделя, 12 декември 2010 г.

ЗАНЕВ (с.Бяла черква, Търновско)


Петър Занев [*1816+1841], свещеник = Цона Добрева Генкова [*с.Коломен,1818+1876]
1. Киро П. Занев , с прозв. Бачо Киро [с.Бяла черква,7.VІІ.1835+28.V.1876,Търново], учител и борец за свобода; уучи в Бяла черква и Батошевския монастир; учител в селата - Коевци 1849, 1852-53, Вишовград 1849-50, Мусина 1851-52, 1855-57, 1865-66, 1871, Михалци 1861, Бяла черква 1857-65, 1866-69, 1870, 1872-76; читалищен деятел - основана І селско читалище 1869 и създател на І селски театър. Посещава Света гора със съселяни 1857. Деец за църковна независимост. Член и председател на РК-Бяла черква 28.ІІ. 1872-, съратник на А. Кънчев, Матей Преображенски и Хр. Иванов - Големия. Като апостол пътува до Берковица 1869, Букурещ 1872, Цариград и Белград 1872-74, и най-вече района на Търновския революционен окръг. Член на щаба от 28.ІV.1876 в четата на поп Харитон Халачев, сражава се в Дряновския монастир срещу турски аскери. Предаден, съден в Търново и обесен. Сътрудничи на н Македония 1870-71. Автор на "Описание на с. Горни Турчета ..." 1870 /в стихове/, "Пътуванието на Бача Кира" 1873 /в стихове/, "Второ пътувание на Бача Кира " 1874, "Сиромах Танча" 1879 /драма/, "Пруско-френската война" 1880 /в стихове/ = І. Николина Цачева [*1830+1870]; ІІ. Неделя Келешова.

1.1. Мария К. Петрова = І. Ангел Колев [*1855+1876]; ІІ. Дино Кюркчийски. Имат 2 дъщери - Пенка и Иванка [*1897]

1.2. Ирина К. Петрова, с псевд. Бачокирова [*с.Бяла черква,1857+1894/7, с.Летница-Ловешко], учителка; учи в Габрово, учителка в с. Бяла черква 1875-76 и с. Летница след ок.1878-94. Авторка на стихосбирка "Българка" 1890 = І. Тодор Лефтеров [*1852+1876]; ІІ. Тодор Филип ТОТЕВ [*1854+1931], учител в с. Летница след 1878. Брак от 1886. Имат син Филипчо [*1887+ок.1889].

1.3. Теодосий Киров Петров 1859+1931, капитан = Ана Ганчова.
1.3.1 Люба Т. Бачокирова = Иван Петранов. Имат 4 деца - Мария [*1909], Юрдан [*1912], Петър [*1915] и Розин [*1913].
1.3.2 Петър Т. Бачокиров [*1891+1975], полковник = Евангелина Коларова
1.3.2.1 Богдан П. Бачокиров
1.3.3 Мария Т. Кирова Петрова [*1899] = Генчо Бонев. Имат 2 деца - Ганка и Дончо.
1.3.4 Сия Т. Бачокирова

1.4. Любен Бачокиров [*1873+1897], от ІІ брак.

2. Димитра Петрова Занева = Петър Даскалов. Имат 4 деца - Теодосий [*1888+1945], Христо [*1892+1941], Денка [*1895+1978] и Андрей [*1880+1931]

Сродници - полубрат на Бачо Киро от втори брак на майка му - Гаврил Трифонов[*1844+1876] и полусестра Беша Трифонова [*1844+1922], съпруга на Христо х.п. Иринчев [*1846+1876].

# Георгиева, Анастасия. Апостолската дейност на Бачо Киро.- БВ. С., 2006, Т. 8, с. 146-150; Ферманджиев, Никола. Родови хроники. С., 1977, с. 80-81; БВИ. С., 1988, с. 523-524 и сн. , а и с. 527; 663. Вж Бачо Киро Петров. Материали и документи. С., 1937; Начов, Никола. Бачо Киро Петров. С., 1910; Бакалов, Георги. Бачо Киро. С., 1936; Йорданов, В. Бачо Киро. Неизвестно за него. С., 1990.

Няма коментари:

Публикуване на коментар