събота, 26 март 2016 г.

ОДЖАКОВ (Лясковец)


Христо  Джяков - хаджия
   Ι
Васил х.Хр. Джяков, търговец = Пена
   Ι
1. Петър В. /Василич - по З. Стоянов/ Оджаков [*Лясковец, 15 окт. 1834 +31 юли 1906, Русе ], книжовник, правист, преводач и фолклорист. Учи в Горна Оряховица /килийно/, Арбанаси, Търново, Габрово, Галац 1852-55, Белград 1855-57 /гимназия/, Карловац 1857-58 /гимназия/, Следва кратко във Виена 1865-66, а завършва право в Одеса 1867-70. Съдия /окръжен съд/ в Кишинев 1873-74, адвокат и председател на окръжен съд - Русе 1880-81, прокурор и съдия във Видинския 1893-? и  Врачански окръжен съд ?-1895. Учител в - Лясковец,  Плевен 1858-65, Трявна, Галац и Комрат /Бесарабия/ 1871-73.  Губернски секретар ок. 1881. Преводач през РТВ 1877-78. Сътрудничи на - в-ци: България 1850-63Българска пчела 1863, Съветник 1864, Время 1866, Турция 1866, Право 1870-72,  както и на руски и сръбски вестници; сп-ия. Български книжици 1859, Читалище 1871, Славянско братство 1877. Издава сп. "Древная и новая Болгария" 1879. Превежда от сръбски - 1865 /Цу-и или философ/ от Д. Обрадович, 1874 /Упътвание за описвание на правовите обичаи/ от В. В. Богишич. Автор на -  Практическо наставление във френский  язик 1863, Начални познания по география 1866, Разни и полезни 1867, Наука за песнотворство 1871, Обичайно наследствено право 1885 и История на българското право 1893-94 в 3 тома. На негово име  - улица в Лясковец = Теодора /Феодора/ [*Одеса - Русия]. 
1.1 Димитър  П. Оджаков = Цана Личева
1.2 Петър П. Оджаков = ?
1.2.1 Петър П. Оджаков, прокурор в ВКС = Мария.
1.2.1.1 Константин П. Оджаков [*8 дек. 1922] = Лидия Георгиева.
1.2.1.1.1 Мариела К. Оджакова [*Русе], проф. - биохимия, преподавател в СУ = ? Байтошев. Имат син Христо.
1.2.1.2 Тодор П. Оджаков

2. ? В. Оджаков [*1836 +? ]
3. Хрисава /Сава/ В. Оджакова [*Лясковец, 1838 +30 дек.1918]

4. Христо В. Оджаков = ?
4.1 Стефан Хр. Оджаков = ?
4.1.1 ? Ст. Оджаков [*1880 +1902]

5. М. В. Оджаков ?, фолклорист.
     # БВИ. С., 1988, с. 480-81 и сн.; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 512-513; Хен Сарв - geni.com , 25.11.2114. Вж НБКМ № 1438, л. 64б и 65 приписка от Димитър П. Оджаков върху 44-ия препис на "История словеноболгарская"; Оджакова, Мариела. geni.com 25 май 2015 и @ сведения от 4 и 6 април 2016 - и за 7 дъщери на П. В. Оджаков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар