събота, 5 март 2016 г.

СТАНЧЕВ (с. Калково, Самоковско)


Станчо [*с. Калково - Самоковско + 1816, Самоков] = Достана [+1816, Самоков]. починали от чума.
   Ι
? Станчев [*с. Калково - Самоковско, 1808 + ?] , с духовно име Дамаскин. Отрано остава сирак и слугува като земеделец и пастир в Калково. В Самоков - чиракува бояджийство и в дюкян. Учи в Етрополе при йеромонах Евтимий Хилендарец, с когото обикалят страната като таксидиоти. Достигат до Атон, където архимандрит Панталеймон го подстригва 1831 г. за инок  в Хилендарския монастир, откъдето и другото му духовно име - Хилендарец. Пребивава като монах в монастирите - Карлуковския 1835-42, Черепишкия 1842- 25.12.1853,  Тържишкия 1.8.1860-63 и Бешовишкия /Мездренско/ 11.5.1863-68-?. Оставя записани народни рецепти, писмовник и летописни бележки за периода 1848-68, вместени в книгата Вечен календар. 
     # Гошев, Иван. Описание на Вечния календар на монах Дамаскин. Църковни старини из Врачанска епархия.- Год.СУ /Бог. фак./, 1934, 23-33; Сб. Писахме да се знае. С., 1984, с. 342-348 /със съкращения/ и 416-417.

Няма коментари:

Публикуване на коментар