неделя, 26 април 2015 г.

ПЕЕВ / ИНДЖОВ (Етрополе)

Стоян Инджев
1. Рк х.Пейо Ст. Инджев  [+1862],  търговец и скотовъдец = ? Имат 10 деца – 7 дъщери и 3 сина от 3 брака.
1.1 Тодор /Тодораки/  Пеев  Стоянов  [*Етрополе,15 февр. 1842 +26 юли 1904, София], председател на РК-Етрополе 1870, учител  и  писател;  учи в Етрополе, Ловеч, София  /гимназия/ при Сава Филаретов 1858-60 и Цариград при Др. Цанков /френски  католически  колеж/ 1862-65. Учител в - София 1859, Самоков по френски и турски език 1860-61, Силистра 1865-67, Кюстендил 1867-70 и Етрополе 1870-72, където  открива девическо училище и читалище „Напредък“, Браила 1873-76. Съратник на В. Левски 1870 и сподвижник на - Л. Каравелов 1871, Димитър Общи 1872, знаменосеца Никола Странджата 1867, П. Хитов, Ст. Стамболов, Хр. Ботев, Ив. Драсов и Св. Миларов. Присъства в Букурещ на Общото събрание на БРЦК  1872.  Член и деловодител на Българското книжовно дружество 1873-76, 6.VІІІ.1884-85 и 1898 и редактор на сп. „Периодическо списание на БКД“ 1873-76 и съредактор на в. "Юнак" 1876. Съиздател на в. „Възраждане“ 5.VІ.1876-12ХІ.1877.  Участник  в  Старозагорското въстание 1875 и Априлското въстание 1876. През РТВ е секретар към руски полк 14.ІV1877-?, председател на Орханийския окръжен съвет І-Х.1878, окръжен началник на Златишко, Кюстендилско, Варненско, Плевенско и Свищовско, окръжен управител във Варна 1899 и търговски агент в Скопие 1899-1901. Сътрудничи на в "Право" 1871-73, в. "Курие д`Ориент" и в. "Дунавска зора" 1877. Преводач от френски 1898. Автор на - "Личен спомен за Апостола" 1898, фейлетона "Браилски искрици", мемоари, пиесите - комедията " Даскал Генко" 1875 и І трагедия „Фудулеску, прокопцаният зет на хаджи Стефания“ 1876 /1976/,  фейлетони, журналистически и публицистични статии.  Самоубива се = Цветана Мишева  Вълчева [*Етрополе, жива 1904 в София]. Брак от 14 септ. 1872. Имат 4 деца 1889.
1.,1.1 дете /деца/ - жив/и/ 1904 в София.

2. син ? Ст. Инджев, жив 1904.

Сродници - зет на Т. Пеев, жив 1904 в София.

     # БВИ. С., 1988, с. 507-508 и сн.; ЕБВЛ. С., 1996, с. 538-539; .- в. "24 часа" 14.ІХ.2011, с. 22 и сн.; 28.ІХ.2011, с. 24 и 2 сн.
Вж и под дата 23.02.2018 !

Няма коментари:

Публикуване на коментар