сряда, 1 април 2015 г.

ЖЕЛЯЗКОВ (Сливен)

ΙΙ вариант

Рк Желязко Добрев Фетисов, с прозв. Шекерджийчето, продавач на шекер "захарни продукти".
   І
Добри Желязков Фетисов, с прозв.  Фабрикаджията [*Сливен, 1800 +1865, Сливен], търговец и индустриалец; учи гръцко училище в Сливен. Член на  "Тайно братство" - Сливен 1823-27. След Руско турската война 1828-29 се изселва в Севастопол - Русия. В гр. Екатеринослав /дн. Днепропетровск/ усвоява текстилното дело 1832-33. Основана в Сливен  работилница за шаяк 1834, която прераства 16.ІІ.1836 в текстилна Фабрика за шаяци, аби и сукна - І на Балканския полуостров. Прогонен в гр. Измит - Мала Азия, като фабриката му е одържавена от турската власт 1853. Води безнадеждни дела и се разорява 1856. Спомощник /"Водител за взаимните училища" от Сава Доброплодни/, кореспондира 1862 с доктор Иван Селимински. На негово име в Сливен - професионална гимназия по текстил, награда за стопанска инициатива, текстилен завод 1974-91, улица в София = Мария /Марийка/ Янакиева  [*Сливен]. Брак от ок.1831 в Севастопол.

1. Иван(чо) Д. Желязков [*Бахче сарай - Севастопол,ок.1832+ 11 февр. 1902,Сливен], търговец; учи в Сливен. Кореспондира 1877-78 с Русчо Маркович = Иванка Рускова МИРКОВИЧ [*Сливен, 1846 +Сливен]. Брак от 1864. 

1.1 Мария Д. Желязкова [*Сливен,1865 +Сливен] = Димитър Савов Сяров. Имат 6 деца - Иван, Иванка, Никола, Сава, Любен, Екатерина /Тинка/ [*1907 +1993].

1.2 Русчо 
Д. Желязков [*Сливен, 1870 +1907], съучредител на Дружество за икономическо въздигане на Сливен 1903, дарява 30000 гроша за Промишлено занаятчийски музей в Сливен.

1.3 Добри Д. Желязков [*Сливен,1874 +3 февр. 1924, Сливен], лекар; завършва медицина вън Франция. Доктор в Сливен и по време на воините. Завещава състоянието си на Сливенската община. В неговия дом сега е Историческия музей-Сливен  = Руска Георгиева Калова [*Сливен, 1889 + 30 ноем. 1920, Сливен]

а) Невена /Вена/ Д. Желязкова [*Сливен, 1915], преводачка; учи в Цариград /Роберт колеж/, Неомъжена.
б) Веселина /Веса/ Д. Желязкова [*Сливен, 1920 +1985], преводачка; учи в Цариград /Роберт колеж/, завършва биология. Неомъжена.

1.4 Елена Д. Желязкова [*1877]

1.5 Невена Д. Желязкова [*1879]
1.6 Богдан Д. Желязков [*1881+ като бебе]

2. Анастасия /Настя/ Д. Желязкова [*Сливен, 1840 +21 юни. 1878, Сливен], учи в Сливен при монахинята Теофана; умира от тиф = Добри Петров ЧИНТУЛОВ [*Сливен, 1822 +1886], поет. Посвещава на съпругата си стих. "Пълна луна, ясно грей". 
 Брак в Сливен преди 15 окт. 1858, венчани от п.Димитър х.Костов. Имат син Петър /Пешко/ [*1859 +1881].

3. Василка Д. Желязкова  [*Сливен] = Димитър СтойнЕв. Имат син Георги.


     # БВ, С., с. 14-15, 25, 70, 118-124; Вж Славов, Атанас. Д. Желязков Фабикаджията. С., 1969; Кондев, Желяз 1984; Родова схема в текстилния музей в Сливен; Стоянов, Гавраил. Добри Желязков - Фабрикаджията и потомците му.- сп. "Родознание"  2012, № 1-2, с. 98-117;
Към историята на Чинтуловия род ... С.,2012, с.25-42 и  2 семейни снимки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар