понеделник, 31 март 2014 г.

ДЯКОВИЧ (Шумен)


Стефан Дякович, заклан от турци = ?, заклана от турци.
   Ι
Иван Ст. Дякович [*Шумен, 1835 +1889, Русе], търговец. Учи в - Шумен  при Сава Доброплодни и в Цариград /гръцко училище/ ?-1853. Доброволец в - Кримската война 1853-? /събира сведения за руското командване/, Сръбско-Турската война 1876 /ротен командир/ и РТВ 1877-78 /поручик/. Преводач  към руския княз Дондуков 1878-? Живее в  Болград.  Съученик на Васил Друмев, Добри Войников и Васил Д. Стоянов; съмишленик на Л. Каравелов, Хр. Ботев, П. Хитов и Ф. Тотю, които посреща през 60-те години в дома си в Болград и в своя хан в с. Кубей  = Евдокия Александрова Узунова. Брак в Болград. Имат 8 сина

1. Александър Ив. Дякович [*Болград,1860], доброволец в Сръбско-Турската война 1876 и РТВ 1877-78. Завършва в Одеса /военно/ и право в Загреб. Съдия и прокурор в София, Русе и Търново; председател на Варненския окръжен съд. Автор на Първия Наказателен закон.. На негово име - улица във Варна.

2. Лев Ив. Дякович [*Болград, 1862 +1897], завършва Военното училище в София. Началник на погранично поделение в Родопите.

3. Владимир Ив. Дякович [*Болград, 1864], учи в - Болград /гимназия/, завършва с докторат естествена история в Одеса. Учител в лом, Търново, Пловдив, Шумен, Солун, София /и директор 1903-07/. Съосновател на Съюза на учителите в България 1902. Автор на "Българите в Бесарабия" и председетел на на Съюза на бесарабските българи 

4. Борис Ив. Дякович [*Болград], учи в Русе, Болград, София и Пловдив /гимназия/, следва право в Одеса /5 семестъра/, археология в Прага - Чехия и Париж ?-1898. Уредник на Етнографския отдел при Народния музей 1898-1900, поддиректор на Пловдивската библиотека 1900-?. Автор на монографии, студии, статии, очерци, рецензии от областите - археология и библиотечно дело 

5. Николай Ив. Дякович [*Болград, 1872], завършва право в СУ, участва в Първата световна война. Адвокат в Оряхово, депутат в 14 ОНС.
6. умира в детска възраст
7. умира в детска възраст
8. умира в детска възраст
# Макавеева, Люба. Фамилията Дякович.-  Алманах Родолюбец, № 2, 1996, с 106-110.

Няма коментари:

Публикуване на коментар