сряда, 12 март 2014 г.

МАРКОВСКИ (Троян)


М. Марковски
   Ι
Иван М. Марковски [*Троян], куриер - връзка с революционния център в Русе и участник в подготовката на Априлското въстание в Троянско.
   Ι
Минко Ив. Марковски, съратник на В.Левски 1871. Автор на "Спомени от Априлското въстание през 1876".- сп. Българска сбирка, 1902, № 4; Спомени и очерки из българското революционно движение (1873-1876). Лч, 1925 /2 изд. 1976/.  Фурнаджия след Първата световна война 1915. На негово име - улица в Троян
# История на Априлското въстание. С., 1986 /2 изд./, с. 567.

Няма коментари:

Публикуване на коментар