вторник, 19 ноември 2013 г.

ДИМИТРОВ (Плевен)


?  = Тача [*Плевен + 1810, манастир "Св. Георги"], убита от кърджали.
   I
1. Рк Димитър, с прозв. Ковача [*Плевен + преди 1839], умира от чума = Цвета* Влаева, прислужва на Агапий Врачански**. Брак от 1810. Заради Руско-турска война напускат Плевен и се завръщат 1813.
1.1 Анастасия /Сия/ Димитрова [*Плевен, 12 май 1815 +24 март 1898, Йерусалим], първата девическа учителка в Плевен 1840-49 и след това до 1894, учи в Плевен при Евгения*** и в Калоферския монастир 1835-39. Пътува до Калофер 1849 и Ст. Загора 1849 - март 1850; дарувана със златна пара от мютевалийката "управителка" на Плевен, по повод раждането й. Замонашва се в Йерусалим 1894, с духовно име Анна. На нейно име  в Плевен - училище и улица.= Михаил [*1796 +1856,], с прозв. Хикимина, лечител в Ст.Загора ок. 1849, първия лекар в Плевен. Учи в медицина в Париж. Брак ок. 1852.
1.1.1 Гънчо [*с.Бохот-Плевенско ,1849],  завещано от дядо Гънчо****.

1.2 Христо   Димитров [*Плевен, 1818 +1836], умира от чума.
1.3 Ваклина Димитрова

2-3-? братя на Димитър
4. сестра на Димитър

# БВИ. С., 1988, с. 200 ; Нинчева, Мариана-Еклесия. Сън срещу събота /романизирана биография за Анастасия/; Велев, Валентин. Врачанският епископ Агяапий и монахиня Анна /Анастасия Димитрова/ - дейци на църковно-просветното дело в Плевен през ХIХ в. ВТ, 2012; Вж Ан.Димитрова и учебното дело в Плевен - дипломна работа, ВТУ, 82 стр.
* Цвета има сестри
** Агапий Врачански [*1790+1849], вж Филипов.
** Евгения [+преди 1840,Плевен] - майка на Агапий.
***Гънчо [+1849,Плевен], училищен прислуга в Плевен, след смъртта на съпругата си Мара, завещава на Анастасия къщата си, грошовете си и осиновеното дете, което кръстил на свое име. 

1 коментар:

  1. В романа на М.Тинчева "Сън срещу събота",се казва,че малкият Гънчо е неин син.Споделя се хипотезата, че може би е от арх.Агапий.В предвид моралните устои на обществото тогава е вероятно това да се е случило.През 1880г. се споменава, че в Калофер е учителствувал учител на име Гънчо.Сега родът му е доста голям.Аз също се казвам Гънчо.Името се среща много рядко и паралелите с това дете са силни.В Калофер няма род с това име ,има го в Митиризово ,сегашното с.В.Левски , което в близост до Калофер.
    Възможно е малкият Гънчо да е придружавал майка си до Калофер , след 1960-1980 г. и да се е залюбил с някоя калоферка и да е останал там.Тогава е бил на 20г.Прекалено много съвпадения има.Моят Дядо се казва също Гънчо ,роден е 1928,баща му Койчо 1908 г.,на свой ред неговият баща се казва Христо -около 1970-1980.Знам че баща му се е казвал Гънчо.Възможно е това да е бил малкия Гънчо ,роден през 1935г.Тогава Анастасия е била на 20 г.,може би и за това е изпратена в Калофер ,по-далеч от отрочето си.
    Самото име Гънчо е много рядко срещано и за това е лесно да се правят хипотези.
    Личон мнение:адв.Гънчо Гънчев

    ОтговорИзтриване