четвъртък, 14 ноември 2013 г.

СЪБЕВ (Търновско)


Рк Събе /Съби/, свещеник. Посещава с. Самоводене, Търновско 1732 г., оставя 1732-40  летописни и родови бележки. В 1840 г. закупува къща, наема работници да обработват лозите му и раздава на семейството си пари = Стани, попадията получава от съпруга си 9 "пари".

1. Стояни Събева, получава 1740 от баща си  6 "ботки"*.

2. Драгани  Събева [*1739], получава 1740 от баща си  6 "ботки".

3. Ради Събева [*1740], получава 1740 от баща си  2 "ботки".
     # Караджова, Дарина. Славянски ръкописи в библиотеката на Велико Търново.- сп. Старобългарска литература. 1983, № 13, с. 150-151; Б.Ш. *бодка - парична мерна единица, монета със стойност 1/3 от парата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар