понеделник, 29 април 2013 г.

ДРАЖЕВ (Ямбол)


Рк Дража Хаджигеоргиев, търговец, деец за църковна независимост ок.. 1863 и арестуван 1876.

1. Георги ДРАЖЕВ Хаджигеоргиев [*Ямбол - кв. Каргона, 26 апр. 1848+29 юни 1876, Ямбол], съратник на В.Левски; член на РК-Ямбол и председател 19 май 1873, член и на читалището в Ямбол и театрален деятел, деец за църковна независимост 1863. Учи в Ямбол при Ради Колесов и Одрин /католическо училище/, търговец. Учител в Карнобат ок.1875-76.  През Априлското въстание сформира на 2 май 1876 чета /Атанас Кратунов, Захари Величков, Панайот Гайдаров, брат му Ставри/, която се придвижва до Сливенския балкан - местност Куш бунар /сборния пункт/ и се присъединява към войводата Стоил Вучков и събраните  от Иларион Драгостинов и Георги Обретенов въстаници. Знаменосецът Стефан Серткостов на 7 май повел 70-те четника към местността Кадън кория, с. Кипилово, с. Раково /сражение на 10 май 1876/ - загива Георги Обретенов, прохода Демир капия дн. Вратник, с. Нейково - Сливенско /сражение на 10  май 1876 / - загиват Иларион Драгостинов и Стефан Серткостов, с. Терзобас дн. Голямо Шивачево / сражение на 13 май 1876/ - загива Стоил Вучков. След разгрома на четата е заловен в м. Чешме, между с. Бинкос и с. Близнец, отведен през Нова Загора до Одрин, където е осъден на смърт. Георги и Жеко Андреев Съртмаджиев са обесени.
На негово име - село  Дражево в Ямболско.

2. Ставри Дражев Хаджигеоргиев, след излизане от ареста е участник в чета 1876, заедно с брат си.

# БВИ, С., 1988, с. 226; Йонков, Христо М. Георги Дражев.-в. "Трета възраст"2008, бр. 17 и сн.; История на Априлското въстание. С., 1986 /ΙΙ   изд./.

Няма коментари:

Публикуване на коментар