понеделник, 22 април 2013 г.

СТОЙКОВ (с.Твърдица, Сливенско)


Рк Стойко [*с. Твърдица, Сливенско]

1. Стефан Стойков [*с.Твърдица], свещеник в с. Твърдица през 60-70 г. и в Нова Загора. Участва в Старозагорското въстание 1875, да което е заловен и изтезаван.  През Априлското въстание дава подслон на апостола на Сливенския революционен Георги Обретенов и укриват въстанически вещи в черковния олтар.

2. Симеон Стойков [*с.Твърдица], учи в Русия преди 1868. В Букурещ се среща  с В. Левски. Участник в Априлското въстание 1876, опълченец през РТВ 1877-78 и Съединението 1885. Пише на два пъти спомени.

3. Мария Стойкова =  ? Димитров

История на Априлското въстание . С., 1986, с. 263 /2 изд./; БВИ. С., 1888, с. 623; Денка Д. Папазова 1994 - сродница.

Няма коментари:

Публикуване на коментар