петък, 18 май 2012 г.

ДОКТОРОВ (с.Долно Драглище, Разложко)х.Иван Караджов [*с. Караджово - Кукушко], кираджия и търговец. Преселник в с. Д.Драглище от ок. 1840 = ?. Имат 7 деца - Таса, Ветка, Серафим, Сава [*1849+1941], Георги [*1852+1924], Лазар, х. Янко. Другите са към клон Караджови.


1. Сава Ив. Докторов [*с.Д.Драглище,1849+22 юли 1941,Златица], учител и свещеник; учи в родното си място /до ΙΙ отделение/ ?-1862, Банско /ΙΙΙ отделение/ 1862-63. Учител /28 г./  в Разложко 1863-?, с. Обидим, Неврокопско 1871, с. Каменица ?- март 1876, с.Д.Драглище 1878-? и Златица от ок.1878-94  и свещеник /20 год./ от ок. 1894-1941. Деец за църковна независимост в Разложко, Самоков, Струмица, Демирхисарско /Кърчелово, Сингелово, Крушево/, Неврокопско /Алидяхово, Каракьой, Куманич, Старчище, Търлище/ и Петрич. Член на РК-Пазарджик ок. 1876. Участник в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 /Баненската буна/. Преселва се след въстанието в Златица. Пише спомени 1936 = Мария Лазарова Калоянова.
1.1 Цветана п.Савова [*1872] = Перфанов.
1.2 Магдалина п.Савова Попова [*1874]
1.3 Александра /Саша/  п.Савова [*1876 или 1886] = Неделев.
1.4 Богдана п.Савова [*1879] = Николов.
1.5 Пенка п. Савова  [*1880] = п.Иванов. Имат дъщеря Мария.
1.6 Иван п.С. Докторов [*1882]
1.6.1-? дъщерИ
1.7 Димитрина п.Савова [*1889] = Сокеров.
1.8 Екатерина п.Савова [*1891] = Тафров.


2. Георги Ив. Докторов [*с.Д.Драглище, 1852+1924], с прозв. Екимджията "доктор", деец 1870 за църковна независимост в Разложко, Неврокопско, Санданско и Петричко; народен лечител. Учи н родното си село до ΙΙ отделение. Усвоява от баща си умения да лекува. Член на РК-Д.Драглище 1876 и деен участник през Априлското въстание в ΙV Средногорски район, за което е арестуват и съден в Неврокоп и пратен в Сер. Сражава се в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 /в Разложката чета/. Изселва се в Златица след 1879 = Иванка [*с.Д.Драглище]. 
2.1 Мария Г. Докторова
2.2 Вела Г. Докторова
2.3 МагдалЕна Г. Докторова
2.4 Лазар Г. Докторов, железничар
а) Иванка Л. Докторова = Владимир Топенчаров, академик. Брак от 1932.
б) Маария Л. Докторова  = Александър Сталийски, министър преди 1944.
2.5 Анани Г. Докторов 1888+1930, машинист; завършва Военноморското училище - Варна. 
През Ι Световна война е на кораба "Дръзки". Умира от сърце.
2.5.1 Цветанка Ан. Докторова [* 1913]
2.5.2 Георги Ан. Докторов [* 1916]
2.5.3 Иван Ан. Докторов [*1920] 
а) Снежана Ив. Докторова
2.5.4 Михаил Ан. Докторов [*1922], завършва право в СУ и Висшата партийна школа в София. Доброволец 19 44-45 през ΙΙ Световна война /помощник командир на рота, води ежедневен дневник/. След 1944 е журналист  при Радио София и в. "Вечерни новини".
а) Елена М. Докторова.
   # Чолаков, Добри Й.  Поп Сава Иванов Докторов (Караджов).- Неизбледняващи образи. С., 1989, с. 88-96; Георги Иванов Докторов (Караджов) - Екимджията.- пак там, с. 96-100 и общи родови схеми с. 251-256. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар