вторник, 15 май 2012 г.

НИКИФОРОВ (Елена)п. Марко [*с.Багалевци, Еленско], свещеник в Елена.
   Ι
п. Константин п.Марков [*Елена], свещеник и спомощник нва "Православное учение ... Платона" 1844.
   Ι
Рк Никифор Попконстантинов [*Елена,26.V.1824 +27.ХII.1881, Търново], с  прозв. Мудрон; учител и преводач; учи в - Елена, Одеса - Русия /семинария/ 1842-45. Учител в - Пазарджик 1845-50, Елена 1852-56 и 1859-75, Габрово 1856-59, Лясковския монастир /богословското училище/ 1875-77, Търново /и директор на девическата гимназия/ 1880-82. Ревизор на училищата в Търновско, член на епархиалния съвет 1875. Читалищен деец в Пазарджик и Елена. Член и председател на  Окръжния съд - Елена 1877-79. Депутат в Ι УС 1879. Превежда  "Ръководство  към нравствената философия" 1847, "Цветособрание църковнославянскаго язика или старобългарскаго язика" 1858 и "Наш приятел.." от Н. Корф 1874.


1. Константин п.К. Никифоров [*Габрово,19.Х.1856+20.Ι.1891, гр. Мерано - Италия], министър и публицист; учи в гр. Елена, гр. Николаев - Русия /гимназия/ 1871-76, Константиновското военно-артилерийско училище 1878; завършва в Петербург Военно-артилерийска академия ?-1883. Военен във Видин 1883. Преподавател във Военното училище - София 1883-86, министър на войната 1885-86. Съосновател на в. "Търновска конституция" 1884-88.


2. Юрдан п.К. Никифоров - 1924 дарява с брат си  на НБКМ ръкописът от ХΙΙΙ век  "Банишко евангелие".


3. Марко п.К. Никифоров - жив 1924, когато дарява  на НБКМ ръкописът от ХΙΙΙ век  "Банишко евангелие".
     # БВИ. С., 1988, с. 403, 404, 464, 538; Вж Еленски сборник 1931, с. 196-.

Няма коментари:

Публикуване на коментар