понеделник, 5 март 2012 г.

МАДЖАРОВ (с.Негован, Солунско)


Стою Маджаров
Ι
Георги Ст. Маджаров [*с.Негован, Солунско +15.VI.1870, с.Негован], учител и свещеник; учи в Сер /гръцко училище/, учител и свещеник ?-1870 в с.Негован.
Ι
1. Иван Г. Маджаров [*с.Негован, 20.Ι.1849+20.VΙΙ.1911], учител и свещеник; учи - при баща си в с.Негован 1856-58, в Нигрита 1858-?, в Сяр ?-1864, 1866-67 и при Христодул Божинов в с.Висока, Солунско 1865-66. Учител в с.Негован 1867-70. Дякон 1870-71, свещеник в с.Негован 1871-?, архимандрит, с духовно име Йона, от 1910. В Сяр (1873, 1875-77, 1904-10), Воден 1873-75, Солун 1879-85, 1894-1904. Председател на българската община в - Сяр 1884-85, Солун 1885-89 ,894-1904 и Воден 1890. Предстоятел на българската черква "Св. Стефан" - Цариград 1910-?. Преотстъпва своята къща за българско училище 1895-96. Автор на автобиография = ?. Имат 5 деца - 4 сина и 1 дъщеря.
1.1. Лазар Ив. Маджаров [с.Негован,1872+1907,с.Лъджакьой-Дедеагачко], учител и деец на ВМОРО; учи в Солунската българска гимназия ?-1892. Учител в Жеравна 1895-? , с. Рила ?-1897, Лозенград 1897- ок.1899. Член от ок. 1807 на революционната мрежа в Лозенград и Одринско. Войвода на чета в Илинденско-Преображенското въстание 1903. Убит в сражение от турци.
1.2-4 още 3 сина
1. 5. ? дъщеря Ив. Маджарова

2. ? Г. Маджаров [+1886]
2.1 Атанас Ив. Маджаров [*с.Негован,7.Ι.1881+1935,Петрич], с прозв. Унгарски, учител и депутат; учи в Солунската българска гимназия. Учител в Солун, училищен инспектор в Дойран и Дойранско 1910-12, учителства в с.Лешко ок.1913-15, Петрич 1920-23 /и директор/. От 1913 живее в Ст.Загора. Околийски управител на гр. Радовиш 1915-18. Преселва се в Петрич. Председател на читалищното настоятелство 1919-?. Член на ВМОРО, депутат 1923-27.
2.1.1 Любомир Ат. Маджаров, предава 2009 архива на баща си на ГИМ-Петрич.

Сродници - фамилия Темелиеви в Петрич.
# БВИ. С., 1988, с. 385; Куманов, Михаил. Македония. С., 1993, с. 140-141. Вж за рода сп. "Македонски преглед" 2002, № 4.

Няма коментари:

Публикуване на коментар