понеделник, 5 март 2012 г.

ТОШЕВ (Стара Загора)


Стоян /Теню/ Тошев, абонат на в. "Цариградски вестник".

1. Слави Ст. Тошев [*Ст.Загора], търговец, бакърджия в Ст.Загора. Деец за църковна независимост, член на църковната община, председател на училищното настоятелство в Ст. Загора и член на читалището в с. Енина 1869. Търговски съдружник с Андрей Н. Хаджов = Екатерина Божкова [*Велес].
1. Андрей Сл. Тошев [*Ст.Загора,4.ΙV.1867], министър-председател 1935; учи при даскал Димитър в Трявна /Ι клас/, Ст.Загора при Георги Маджаров ок.1874, Атанас Иванов и Петър Иванов /прогимназия/, Одрин /католическа гимназия/, следва в Брюксел - Белгия /естествени науки/ ок.1888. Учител в - Солун 1888-90 и 1893-95, Ст.Загора ок.1891, Варна ?-1893, Пловдив 1895-96, преподавател в София /Военното училище/. Търговски агент в Битоля 1903-05, дипломатически агент в Цетине 1905-06, Атина 1907-08, пълномощен министър в Белград 1908-13, Цариград 1913-14, Швейцария 1915 и Виена 1915-19. Деец на ВМРО. Преводач от френски 1889 /В. Юго/. Сътрудничи на в. "Дунавски лебед" 1861 и в. "Македония" 1932. Автор на "Описание на Гевгелие" 1890, "Материали по флората на Солунско" 1894, спомени 1891 и 1931.

2. Тоше Ст. Тошев [+1878], търговец, бакърджия в Ст.Загора = Анастасия Михова Каличкова - Тошева [*Ст.Загора,18.Ι.1837+8.ΙΙ.1919,Ст.Загора], учителка в Ст.Загора 1857, 1863-661967-70, Габрово 1870-76, Свищов 1877. Спомощник 1876. Сътрудничи на в. "Право" 1870 и с "Читалище" 1874. Автор на "Автобиография" 1911.
2.1 Стефан Т. Тошев [*Ст.Загора, 1859+1924], генерал. Опълченец през РТВ 1877-78, участник в Сръбско-българската война 1885, Балканската война 1912-13, Междусъюзническата война 1913 /командир на V армия/, Първата Световна война /командир на III армия/. Автор на "Освободителната война 1877-1878", "Победени, без да бъдем бити" и др.
2.1.1 Тодор /Тошо/ Ст. Тошев, капитан, арестуван заради участие в опита за преврат 1935.
2.2 Светослав Т. Тошев

3. Васил Ст. Тошев, търговец, бакърджия в Ст.Загора.

# Тошева, Анастасия. Автобиография. СЗ, 1911; БВИ, С., 1988, с. 660 и сн. на Анастасия Тошева; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 256. Вж Тошев, Андрей. Бегли спомени 1931.

Няма коментари:

Публикуване на коментар