четвъртък, 15 декември 2011 г.

БАКРАЧЕВ (с.Вишени)


Кузман Бакрачев, изселва се в Цариград.
1. Тома К. Бакрачев [*с.Вишени - Кастурско,9.Х.1877+4.ХΙ.1951,София], търговец; учи в Цариград, член на Районния комитет на ВМОРО-Цариград и председател на Костурско-Леринско дружество в Цариград 1901. Доставя динамит на Солунските атентатори, за което е арестуван и осъден "на смърт", но първо присъдата е заменена с "доживотен затвор" и по-късно помилван 1908. В помощ на българските емигранти от Беломорска Тракия открива в София Първата параходна агенция 1914. Член на Костурското братство в София 1943.

2. Григор К. Бакрачев [*с.Вишени - Костурско,1878+20.ХΙΙ.1963,София], търговец след Първата световна война; учи в Цариград /търговско училище/ ?-1896; Член на ВМОРО и на Околийския комитет в Костурския край. Преследван емигрира в гр. Марсилия - Франция, където е главен счетоводител в руско-френска банка и основава македонско дружество. Завръща се в София и работи в БНБ 1908-? и Френско-белгийска банка.

# Бакрачев, Николай. Сведения по е- поща, 16.ХΙΙ.2011.

1 коментар:

 1. Здравейте, този Шаламан - Благой ли е? Ето допълнителни сведения за родът Бакрачеви от Вишени, на които се натъкнах:

  Бакрачев, Григор Кузманов– роден през 1878 г.; завършва италианското търговско училище в Цариград през 1896 г.; през същата година се завръща в Костурско, където е избран за член на околийския комитет; за революционната си дейност е подгонен и заминава за Марсилия; там той работи като главен счетоводител във валутния отдел на Руско – френската банка; в Марсилия основава македонско дружество; след Хуриета се установява в София, където работи в Българска народна банка, а по – късно и във Френско – Белгийска банка; след Първата световна война се занимава с търговия; умира на 20.ХІІ.1963 г. /виж: Николов, Борис Й. Вътрешна...,с.15-16; Тзавела, Хр. Спомени на Анастас Лозанчев..., с. 639././
  Бакрачев, Кузма – роден 1886 г.; четник от четата на Хр.Цветков, която трябвало първо да подпомогне борбата срещу сръбската пропаганда в Прилепско и Велешко и след това да се отправи за Костурско; загива в сражение с турската войска край с.Дреновени – VІІІ.1907 г./виж: Четите...,с.89; Ипр.,1983,кн.3,с.126./
  Бакрачев, Митре – член на ВМОРО и СК. ./виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 61,111./
  Бакрачев, Пандо – четник по време на Илинденското въстание; участва в похода на Костурчани до Прилепско; загива в сражението край с.Лаген, Леринско. /виж: Дневници и спомени...,с.154,221./
  Бакрачев, Сидо – убит от турските войници след опожаряването на селото на 25. VІІІ.1903 г по пътя към с.Габреш ./виж:Ипр.,1983,кн.3,с.128;Георгиев,В., Ст. Трифотнов, Македония и Тракия...,с.278; Чекаларов, В. Дневник...,с.294./
  Бакрачев, Тома Кузманов – роден на 9.Х.1877 г.;брат та Г.К.Бакрачев; търговец; като член на РК ръководи Костурско – Леринското дружество в Цариград през 1901 г.; той урежда изпращането на динамита на „гемиджиите” в Солун; във връзка с атентатите е арестуван и осъден на смърт през 1903 г.; по – късно е помилван и присъдата е заменена с доживотно заточение; през Хуриета е освободен и се преселва в София; тук той открива първата параходна агенция в България; умира на 4.ХІ.1951 г. /виж: сп. Независима Македония,1932,кн.1,с.1;Николов,Борис Й. Вътрешна...,с.16; Чекаларов, В. Дневник...,с. 61./
  Бакрачева, Митевица – получила завещанието на Л. Москов преди гибелта му и писма, с които се викали на помощ въоръжената милиция на ВМОРО от съседните села. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 110./

  ОтговорИзтриване