събота, 3 декември 2011 г.

РАДЕВ (Велес)


Рк Раде Дилянов
   Ι
Димко Радев [*Велес, 1810 +есента 1907], с прозв. Паша, интендант "доставчик на гарнизон" в Битоля ?-1853-63-?; учи във Велес при Митре Българмицев, преселва се в Битоля. Деец за църковна независимост, член на черковно-училищната община 1868, привлича Първите учителки /Баба Неделя и дъщеря й Станислава/ за Битолското девическо училище; абонат на в. "България" 1859.
I
1. Петър /Петраки/ Д. Радев [*Битоля], учи в Атина /гръцка гимназия/. Съосновател на българското училище  1860 в Битоля = ? [*Крушево], влахиня.

1. 1. Александър П. Радев [*Битоля,7 март 1864 +4 юни 1911,Виена], министър; учи в Битоля /гръцка гимназия/, завършва право в Атина ?-1888. Съдия в Ловеч, Трън, Търново и София; адвокат в София 1892-?. Председател на Юридическото дружество, преподавател по византийско право - доцент в СУ. Депутат в 11-12 ОНС, министър на правосъдието 1901-02 и на просвещението 1902-03. Член 1895-96 и председател на В.Македоно-одринския комитет 1898-99.

1.2. Гоце /Гоцето/ П. Радев, пълномощен министър; учи в Битоля /гръцка гимназия/, завършва право в Атина; чиновник, началник на политическия отдел ок. 1904 и главен секретар във Външно министерство. Пълномощен министър в Рим.

2. Мария П. Радева = Николаки РОБЕВ. Годеж от 1858.

БВИ. С., 1988, с. 560; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 212-213; Хаджипанзов, Петър. Димко Паша Радев.- В: Видни велешани. С., 2011, с. 18-23; Николов, Тома. Спомени; Вж ЦДА ф. 177К - архив на МНП.

Няма коментари:

Публикуване на коментар