неделя, 29 май 2011 г.

ЗАХАРИЕВ (Трявна)


Рк Захари
1. Иван Захариев [*Трявна,ок.1790+1870], зограф - иконописец в черква "Св. Троица" - с. Бели мел - Берковско 1824.
1.1 Кръстю Ив. Захариев [*Трявна,ок.1810+?], зограф - иконописец в черквите "Св. Атанас" - Г.Оряховица 1850 и "Св. Богородица" - Трявна 1854
1.1.1 Иванчо К. Захариев [*Трявна,1.VІІІ.1844+12.VІІІ.1921], зограф - в черквите из Варненско, Провадийско, Свищовско, Търновско, Габровско, Ст.Загорско и др.
1.2 Михаил Ив. Захариев

2. Кръстю /Кръстан 1841/ Захариев [*Трявна,ок.1785+17.ХІІ.1850], зограф - иконописец 1803 /"Богородица на трон"/, с.Тича - Котленско 1820, стенописи в Раковишкия монастир "Св. Троица" 1825, Казанлък 1826, Присовския монастир "Св. архангел Михаил" 1838. Рисува и ктиторски портрет на х. Петко от Чирпан в Станимашкия монастир "Св. Петка Мулдавска" до 1840, стенописи в черква "Св. Архангел" - Трявна 1842 /със сина си Генко/, монастира "Св. Архангел" - с.Дебелец - Търновско, Килифарския монастир 1841.
2.1 Петър Кр. Захариев [*Трявна], зограф - иконописц в черквите "Св. Богородица" - с.Килифарево-Търновско 1836-37, Станимашкия монастир "Св. Петка Мулдавска" 1840 /с баща си/, "Св. Възнесение" с.Митровици - Берковско 1843 /с брат си Генко/, икони в черква "Св. Никола" - Дряново 1843 /с брат си Генко/, "Св. Йоан Предтеча" - Брацигово и "Св. Димитър" Пещера. Свещеник.
2.2 Генко /Георги/ Кр. Захариев [*Трявна,ок.1825+1879,Трявна], зограф, учител и свещеник; учи в Букурещ /лицей/ ок.1837-45. Учител в - Трявна 1845, 1855-58, 1866-67 и след 1868; Котел, Ст.Загора, Габрово 1859-62, ок.1867-6; иконописец - в Присовския монастир 1838 /с баща си/, стенописва в черква "Св. архангел Михаил" - Трявна 1842 /с баща си и брат си Петър/; икони в черква "Св. Никола" - Дряново 1843, "Св. Възнесение" с. Митровици - Берковско 1843 /с брат си Петър/, икони в монастир "Св. Архангел" в с. Дебелец - Търновско.
2.2.1 Тодор Г. Захариев [*Трявна,1854+1922], зограф; стенописи в черквите - "Св. Параскева" - с.Благоево - Търновско, "Св. Георги" - с.Любенова махала - Н.Загорско 1879 /с брат си Васил/ и "Св. Богородица" - с. Трънково - Ст.Загорско 1879 /с брат си Васил/, с.Абланица - Ловешко, с.Аспарухово - Бургаско, с.Николаево - Габровско, с.Кесарево - Търновско, с.Сърнево - Ст.Загорско, с. Петърница - Плевенско.
2.2.2 Къню Г. Захариев [*Трявна, 1840+1924], учител и свещеник в Трявна 1875, иконоиписец в с.Свежен - Карловско и черквата "Св. Георги" - с.Асеново, Търновско.
2.2.3 Васил Г. Захариев [*Трявна, 15.VІ.1842+10.ІІІ.1897], зограф; стенописи в черквите - "Св. Георги" с. Любенова махала - Н.Загорско 1879 /с брат си Тодор/ и "Св. Богородица" с. Трънково - Ст.Загорско 1879 /с брат си Тодор/; в с. Петърница - Плевенско 1882 и черква "Св. Параскева" с.Дебнево - Ловешко 1892.
2.2.4 Иван Г. Захариев [*Трявна,1846+1933], зограф - в черква "Св. Богородица" - с.Къкрина - Ловешко и с.Беломорци - Търговищко 1911.
2.2.5 Петър Г. Захариев [*Трявна], зограф - работи с баща си и братята си.

3. Цаню Захариев [*Трявна, ок.1792+1886], зограф - иконописец в черквите - "Св. Троица" с.Бели мел - Берковско 1824, "Въведение Богородично" - Ловеч 1834, "Св. Възнесение" - Чирпан 1834, "Св. Арахангели" - с.Арбанаси - Търновско 1836, Девическия монастир "Успение Богородично" - с. Батошево 1837 /със сина си Захари/ и с.Тича - Котленско 1841-43. Спомощник 1845 и съосновател на читалището в Трявна 1847.
3.1 Ангел Ц. Захариев [*Трявна,ок.1818+?]
3.2 Захари Ц. Захариев [*Трявна,1816+ок.1886], зограф-иконописец в черквите - "Св. Георги" - Русе, "Св. Архангел" - Трявна 1836, Ботошевския монастир 1837 /с баща си/, "Св. Панталеймон" - Видин 1842, "Св. Георги" - Етрополе 1842, "Св. Илия" - Севлиево 1843, в черквата на с.Черна - Добричко 1846, икони за черквата на с.Шипково - Ловешко 1859 и 1867, "Св. Параскева" - Тутракан 1864/със сина си Цаню/, "Св. Георги" - Трявна 1867, "Св. Параскева" - с.Оризаре - Бургаско 1869 /със сина си Никола/, "Св. Параскева" - с. Казаревец - Търновско, икони в с.Николово - Русенско 1875 /със сина си Кънчо/; стенописи в черквата на с.Дрента - Еленско /с брат си Кънчо/, монастирската черква "Св. Богородица" - с. Арбанаси - Търновско ок.1887 /със сина си Цаню/. Участва в Априлското въстание 1876.
3.2.1 Цаню /Стефан/ З. Захариев [*Трявна,1840+9.ХІ.1902], зограф - иконописец м черква "Св. Никола" - Разград 1863 /с баща си/, "Св. Никола" - Тутракан 1864, "Св. Атанас" - Лясковец, в Добруджа - Бабадаг, Конгас и Касап кьой 1864-66 и с.Ени кьой - Тулчанско 1866 /с баща си и брат си Кънчо/ 1866, "Св. Богородица" - Габрово 1867, с.Борисово - Русенско 1868, с.Лесичири - Търновско 1875,, с.Тетово - Русенско 1875, "Св. Архангели" - с. Арбанаси, монастирска черква "Св. Богородица" - с. Арбанаси - Търновско ок.1887 /с баща си/, "Св. Георги" - Русе. Член и председател на РК-Трявна, участник в Априлското въстание 1876.
3.2.2 Никола З. Захариев [*Трявна, ок. 1842+1877], зограф - в с.Ени кьой - Тулчанско /със брат си Цаню/ 1866; иконописец в черква "Св. Параскева" - с.Оризаре - Бургаско 1869 /с баща си/.
3.2.3 Кънчо З. Захариев [*Трявна+1877], зограф - иконописец с.Ени кьой - Тулчанско1866 /с баща си и брат си Цаню/, Конгас - Добруджа ок.1864-65, Тулча 1866, с. Пърлита - Добруджа, икони в с.Николово - Русенско 1875 /с баща си/. Участник в Априлското въстание 1876.
3.3 Кънчо /Кръстю/ Ц. Захариев [*Трявна,1820+?], зограф - стенописи в черквата на с. Дрента - Еленско /с брат си Захари/, иконописец - черква "Рождение Богородично" - Елена 1864 и 1866 .

# БВИ. С., 1988, с. 249-252 и родословна схема с. 249. Вж Василиев, Асен. Български възрожденски майстори. С., 1965.

Няма коментари:

Публикуване на коментар