четвъртък, 12 май 2011 г.

БЛАГОЕВ (Самоков)


Рк Благой Николов [+ преди 1869], гайтанджия в Самоков.

1. Димитър Благоев Николов [*Самоков,ок.1840+27.ХІІ.1875,Русе], учител; учи в Букурещ ?-1859-? и Одеса /семинария/, завършва в Киев /духовна академия/ ?-1869; учител в Харков, Комрат - Бесарабия, Самоков е Пловдив 1870-75 /и директор/. Преселва се в Пловдив 1870. Преводач от руски 1874. Автор на "Изяснения на Букваря" 1874 и "Буквар по нагледна и гласна метода" 1875.

2. Христо Благоев Николов [*Самоков,10.ІІІ.1855], учи в - Самоков, Пловдив /класно/ 1871-?. Член на РК-Пловдив. Участник в Старозагорското въстание 1875, съратник на П. Волов и Бенковски. Стотник в клисурска чета, заловен в с. Български чардак-Пловдивско и затворен в Пловдив 1876-77 /почти 8 месеца/. Укрива се в Самоков до дек. 1877 при племенница на Георги Икономов. Доброволец към Владикавказкия конен полк 1.І.-2.Х.1878. Полицейски пристав в Самоков 1878-81 и с.Голямо Конаре-Пловдивско 1881-84. Околийски управител в Кюстендил 1884-?. Сформира чета, с която свалят Гаврил Кръстевич. Заради дейността му по Съединението 1886 е уволнен! Командир на дружина в Сръбско-българската война 1886. Награден е с руски военен орден "За усърдна служба" 1878 и български - "За заслуги" 1886.

# Герасимов, Иван. Стотникът на клисурските въстаници.- в. "Самоковска комуна", 23.І.1982, бр. 3; БВИ. С., 1988, с. 68-69.

Няма коментари:

Публикуване на коментар