четвъртък, 10 март 2011 г.

БАКАЛОВ (Габрово)


Йоан, хаджия
І
Добри х.Йоанов Бакалов [*Габрово], търговец, дарява средства за издаване на Буквар 1825 и Часослов 1826, спомощник в Букурещ 1825.
І
Иван /Йоан/ Д. Бакалов, търговец в Букурещ и там спомощник 1825, съосновател на дружество "Филантропия" 1853.

Сродници -
хаджи Йордан /Юрданчо/ Бакалов [+V.1876, Габрово], чорбаджия в Габрово и каймакамин от пролетта 1876 и посещава Русе. Убит от габровските въстаници.

# Ботев, Христо. Събрани съчинения. С., 1976, т. ІІ , с. 440; Иречек, Константин. с. 569 и 578.

Няма коментари:

Публикуване на коментар