сряда, 9 март 2011 г.

АЛЕКСИЕВ (Свищов)


Андрей Алексиев [*Свищов+ок.1837], свещеник в свищовския монастир "Св. Петър и св. Павел"

1. Алекси Анд. Дянков [*Свищов], свещеник; учи в Свищов при Неофит Бозвели до преди 1834. Поп в Свищов 185...-187.. Член на Околийския съвет 1874-75, спомощник 1853 на книга преведена от Ботю Петков.

1.1 Прокопи Ал. Дянков [*Свищов,19.ІІ.1851+20.ІІІ.1927,Плевен], Ботев четник; учи в Свищов и Одеса. Учител в Свищов ?-1876 и след 1878. Заловен е от турците 1876 и е осъден та вечно заточение в гр. Акия - Мала Азия, освободен поради амнистия 1878. След РТВ е и чиновник.
1.1.1 ?
1.1.1.1 Внучка = Димитър Динов, автор.

# БВИ. С., 1988, с. 31 и 232.

Няма коментари:

Публикуване на коментар