неделя, 27 февруари 2011 г.

ГЕРОВ / АНТИКАРОВ (Самоков)І. Атанас Геров, бояджия.

1. Димитър Ат. Геров [*Самоков,1815+1904], зограф и гравьор на печати-глиптика, антикар. Дарител на Бельовата черква 1867. Посещаван от Бенковски 1876.
1.1 Николай Д. Геров Антикаров [*Самоков], офицер; учи в Пловдив -1876-, Бенковски иска от него да му препоръча верни на делото хора в Самоков. Капитан -1886- , майор в 13 Рилски п.п. 1888--90, ротмистър и ковчежник при І конен полк. Награден с кръст "За независимост" 1909.

2. Коста(дин) Ат. Геров [*Самоков,1831+28.VІІІ.1905,Самоков], с прозв. Антикаров; зограф, учител и гравьор на печати-глиптика; учи при Иван Иконописец /вж Образописов род/, работи с Никола Образописов в черкви из Самоковско. Радомирско, Дупнишко и Софийско. Негови стенописи в - Бельовата черква /и икони/, с.Чупетлово - Пернишко 1865, с.Кралев дол - Пернишко 1867, с. Доспей - Самоковско 1868, с.Студена - Пернишко 1869, Люлинския монастир "Св. Крал" 1877, с.Попово - Пернишко 1880, Кладнишкия монастир 1883 /икони/, с.Църква - Пернишко 1892-93, с.Бобошево - Дупнишко 1888, с. Радуил - Самоковско 1897. Учител в с.Студена - Пернишко (1874-77,1879,1881-84), с.Попово - Пернишко 1880 , с.Кладница - Пернишко 1885; деец за църковна независимост.

ІІ. Йосиф, с прозв. Антикар - йеромонах, антикар.

Сродници
Атанас Антикаров [*Самоков], учител след РТВ в Самоков и Берковица -1885, тук и актьор.
Вл. Антикаров, учител в Самоков след РТВ.
Лиляна Антикарова [+ преди 2008] в САЩ, майка на Владимир /Владо/ Антикаров [*ок.1971]
Бисера Антикарова, в Манхатън.

# Енциклопедия. С., т. ІІ, 1981, с. 93-94; БВИ. С., 1988, с.154; Българска възрожденска глиптика. С., 1993, с. 43, 47, 82-83, 103.

Няма коментари:

Публикуване на коментар