петък, 18 февруари 2011 г.

СМИЧКОВ (Прилеп)


Лило, с прозв. Смичко
І
Ангел Л. Смичков [*Прилеп,ок.1825+?], свещеник и учител в Прилеп, открива в дома си училище преди 1838, игумен на Трескавеция монастир "Св. Богородица".

1. Костадин Анг. Смичков, учител в Прилеп след баща си ?-1838 и свещеник.

2. Георги Анг. Смичков, учител в Прилеп след брат си 1838-44 /килиен/ и в новопостроеното 1844-? /светско/.


# Бръзицов, Христо Д. Во Прилепа града. С., 1969, с. 15; БВИ, С., 1988, с. 601. Вж. Шалдев, Христо. Прилеп; СбНУ т. ХVІІ Смичков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар