понеделник, 29 ноември 2010 г.

ЧОЛАКОВ (с.Долно Драглище, Разложко)

Никола Чолаков, кмет на Д.Драглище = Катерина п. Михайлова п. Йосифова Мандзурска.
І
Георги Н. Чолаков [*Д.Драглище, 22.ІХ.1853+1919,Златица], борец за свобода; учи в - Д.Драглище, Разлог, Якоруда, Пловдив /класно/ок. 1870; учител в - Разлог, с.Баня-Разложко 1871-72, с. Каменица 1873, Перущица 1874-75 и в с. Ветрен-Пазарджишко 1875-76, Златица 1878-?; делегат на Оборище 1876, като представител на с. Ветрен под името Георги Цветков, след което в Д.Драглище е първият арестуван в Разложката котловина, затворен в - Разлог, Неврокоп, Серес, Драма, Кавала, Пловдив. Осъден на смърт, но европейската намеса го спасява. Преводач след 1878 в Г.Джумая и член на комитета "Единство". секретар на съда в Дупница 1879, околийски началник в Трън, училищен инспектор в Софийско окръжие. Участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878-79 се изселва със семейството си в Златица, където е и кмет. Депутат 1887-90, доброволец в Сръбско-българската война 1885 и деец на ВМОРО = Здравка +18.V.1911.
1. Никола Г. Чолаков
2. Александър Г. Чолаков
3. Гина Г. Чолакова
4. Катерина Г. Чолакова
5. Мария Г. Чолакова = Стою Докумов.

6. Асен Г. Чолаков, генерал; участник в Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война и І световна война.

# Чолаков, Добри Йорданов.- Антени, 27.V.1987; БВИ, С., 1988, с. 706; Николова, Пенка. Кузма Поптомов и Георги Чолаков - деятели на Априлското въстание в Разложкия край.- БВ, С., 2006, т. 8, с. 159-165. Вж Чолаков, Г. Й. Неизбледняващи образи. С., 1989.

Няма коментари:

Публикуване на коментар