понеделник, 8 ноември 2010 г.

ИЗВОРОВ (Русе)


Добри

1. Никола Д. Изворов [*Русе,VІІІ.1830+19.ІІІ.1895,София], с духовно име Нил, епископ; монах 21.ХІ.1842 и игумен в монастира Кокош (Тулчанско), свещеник в Русе 1852-; протосингел в Русе 1860, архимандрит преди 1872, епископ Смоленски 8.VІ.1873, униат 11.ІV1874 и униатски епископ 1876-95 и в Солун 1874, Цариград до 21.ІХ.1876, в Одрин 21.ІХ.1876-ІІІ.1877, Кукуш ІІІ.1877-, Цариград -1878, архиепископ 1882; председател на българската община в Русе 1863-68-?, дарява къщата си в Русе за училище - поп Ниловото училище; спомощник в Русе 1868. Погребан до черква "Св. Седмочисленици".
1.1 Димитър /Митко/ Н. Изворов [Русе+ преди 1872] = ? [+ преди 1872].
1.1.1 Анастасия /Сийка/ Д. Изворова [*Русе,след 1852], учи в - Русе, Москва 1872-?.
1.1.2 Йорданка /Юрданка/ Д. Изворова [*Русе,1859], учи в - Русе, Москва 1872-?

2. Паско Д. Изворов, в Русе 1872.

# БВИ. С., 1988, с.278; BHR, 1977, № 3, с.81, 94 и др. Вж Елдъров, Светозар. Дневник на епископ Нил Изворов ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар