вторник, 26 октомври 2010 г.

ЦЪРКОВСКИ (с.Църква, Пернишко)


Андрей
І
Рк Яначко /Аначко/ Анд. Църковски [*с.Църква,1830], с прозв. Църковецо 1869, търговец в София 1869 с дюкан в Болярската махала; участник в Сръбско-българската война 1876 и РТВ 1877-78. Получава поборническа пенсия.

1. Ваклин Ян. /погрешно Налков/ Церковски [*19.Х.1858+1917,Шумен], доброволец през РТВ 1877-78; офицер - подпоручик 10.V.1879, поручик 1882, майор 1887, подполковник 1892, полковник от 1902, генерал-майор 1907; командир на І бригада от 4-та пех. дивизия. Награден с орден "За храброст" 1881 и "Св. Александър".
1.1 Георги В. Църковски, учител, автор на "Весела история за българския народ" 1928, сътрудничи на сп. Философски преглед 1935 = Мара [вероятно Мария Василева Маринова}.

Сродници - Мара е леля на автора Велимир Петров. Той споменава и за негова братовчедка Надежда /Вадя/ Василева Маринова = Васил /Васко/ Църковски, полковник от МВР. Той имал брат Александър - и двамата са учили строително инженерство в Германия преди 1944, свири на пиано. Сашо емигрира в Германия = І. Блажа; ІІ. ? в Германия.

# Мильов, Симеон. yardjilovci.com - 22.VІІІ.2009; Петров, Велимир. Мамин поменик - читанка, 18.V.2009.

Няма коментари:

Публикуване на коментар