вторник, 19 октомври 2010 г.

ШИШКОВ (Търново)


Начо Шишков
І
Никола Н. Шишков = Неделя Дончева ЖИВКОВА [*Търново], нейният син й посвещава стихотворението "Майка ми и нашата къща" 1877.
І
Тодор Н. Шишков [*Търново,27.V.1833+15.VІ.1896,Варна], книжовник и учител; учи гръцко училище в Търново ?-1847 и в Елена 1849-51, следва литература в Париж и славянска филология в Прага 1866; учител в - с.Килифарево 1848-49, Търново (1851-52, 1869-70, 1873-77), Ст.Загора 1856-61, Сливен 1866-69, Г.Оряховица 1869, Цариград 1871-73, Габрово 1885-86, Русе 1886-88, Варна. Сътрудничи на в. "Колокол", в. "Цариградски вестник" 1853-56, сп. "Български книжици" 1858-59, в. "България" 1860, в. "Българска пчела" 1864, в. "Время" 1866, в. "Македония" 1867-69, в. "Право" и в. "Турция "1869-73, сп. "Читалище" 1870-72, в. "Век" 1874 , "Зорница" 1877; преводач от - френски 1855 /1856, 1857/, гръцки 1860. Автор на "Наръчен учебник за начална математика" 1869, "Начална българска граматика" 1872, "История на българския народ" 1873 и на драми = І. М/арийка/ П/етрова/ ... [+6.VІІ.1876,Търново], нейният съпруг й посвещава стихотворението "Елегия"; ІІ. ?

1. Геновева Т. Шишкова [+20.VІ.1901,София], от І брак, нейният баща й посвещава стихотворението "Трендафил и кос" Варна, 1889 = Христо Станчев Басмаджиев [*Севлиево], опълченец, адвокат. Брак от 18.VІІІ.1891 в Пловдив.

2. П/етър/ Т. Шишков, юнкер 1890, неговият баща му посвещава стихотворението "Войник" 1890 .

3. А. Т. Шишков, гимназист ІV кл. 1891, неговият баща му посвещава стихотворението "Свеща" Еньовден, 1891.

Сродник на Т. Н. Ш. - Христо Минчев Белчев [*Търново,1857+15.ІІІ.1891,София], министър на финансите. Т.Н.Шишков, и негов учител, му посвещава стихотворението "Епитафия" 1891.

# Със съдействието на Николай Игов от Икономическия институт-БАН; БВИ. С., 1988, с. 712-713 и сн.; ЕБВЛ. С., 1996, с. 797-798.

Няма коментари:

Публикуване на коментар