сряда, 29 септември 2010 г.

ОБРАЗОПИСОВ (Самоков)


Никола
І
Рк Иван /Йован/ Николов, с прозв. Иконописец "образописец" [*с.Продановци - Самоковско,1795+6.VІІ.1854], зограф; учи зографство в светогорски монастири ок.1810-20, изписва църквите в - Рилския монастир 1835-44, "Св. Богородица" - Самоков, девическия метох - Самоков, "Св. Богородица" - Копривщица, "Рождество Христово" - Пирот 1843, в градовете Лом, Берковица и Сърбия.
І
1. Никола Ив. Образописов [*с.Продановци - Самоковско, 7.VІІІ.1829+17.І.1915,Самоков], зограф; иконописва за църквите - "Св. Богородица" - с.Попово - Пернишко 1845, Радомирско /с. Радибош 1848, с Дрен/, Лясковец 1854; Софийско /Лозенски монастир "Св. Спас" 1855, с. Горни Окол 1857, с. Долни Лозен 1874, Драгалевски монастир /, "Св. Богородица" - Неврокоп 1857, "Св. Никола" - Плевен 1858, "Успение Богородично" - Пирот 1871-72; стенописва в - параклиса към метоха "Орлица" - Рилски монастир 1863, Самоковско /"Св. Никола" - Самоков 1863, с. Доспей 1867, Бельовата черква 1869, с. Белчин 1876, с. Радуил 1876/, Кюстендилско /с. Ваксево 1863, с. Трекляно 1864, с. Овчарци 1885-82/, Трънско и Царибродско - с. Бракьовци, Гуляновци, Одъровци, Лесковац; Дупнишко, Ихтиманско, Одринско; рисува - автопортрети 1871, 1873, 1908 и портрети на баща си 1871 и на игумена Кирияк, пейзажи, скици на народни носии за в. "Гайда", гравира щампи 1863, илюстрира помагало по география 1872, изписва гербове 1883, създава картината "Самоковско хоро" 1892. Член на РК - Самоков и деец за църковна независимост. Мирови съдия за кратко след 1878, продължава работата си в Рилския монастир 1883, "Св. Никола" - Берковица 1889, "Въведение Богородично" - Панагюрище 1894. Рисува и извън България - Херцеговина, Босна, Сърбия - Белград. На негово име - улица в Самоков = Александра Христова [*1838], в семеен портрет 1908.
1.1 Миролюбица [*1864+1871]
1.2 Райна [*1888+1866]
1.3. Райна Н. Образописова [*1867] = Владимир Неделев, адвокат.

1.4. Борис Н. Образописов [*1870] = Александра [*1879].
1.5. Миролюбица Н. Обпразописова [*1873]
1.6. Краса Н. Образописова [*1873], в София.
1.7. Александра Н. Образописова [*1876]
1.8. Цона /Цана, Александра/ Н. Образописова, в Пловдив.

Сродник - Йордан Соколов, председател на НС 1997-?

2. Сара Иванова
3. Ката Иванова [+1864]
4. Софка Иванова [+1866]
5-8 дъщери ? Иванови

9. Димитър Иванов [*?+1861], зограф; работи с Молерови от Банско и Захари Зограф от с. Доспей - Самоковско.
2.1 Георги Д. Иванов, инженер
2.1.1 Иван Петров [*1919+2006] = Стоянка Петрова.

# БВИ. С., 1988, с. 479; Труд, 22.ІІІ.1998, с. 3; Трета възраст, 2009, бр. 33; Матев, Л. - geni.com 23.ХІ.2007 и 10.VІІІ.2010. Вж Петкова-Филова, Евдокия. Никола Образописов. С., 1994.

Няма коментари:

Публикуване на коментар