неделя, 30 май 2010 г.

КУНЧЕВ (Карлово)


Предшественици, с ненапълно установена родова връзка.
Драгой [*с.Отец Паисево, Карловско,1600+1680]
І
Видул [*1650+1730]
І
Кръстил [*1709+1741, Цариград], обесен заради опит за сваляне на султана.

1. Видул Кръстилов [+1758, Пловдив], убит от турците.
1.1 Кунчо Видулов [1757+1830], убива Сабри бей от Пловдив 1812, забягва в с. Войнягово; багрилец на гайтани, търговец на вълна и овни = І. Виша; ІІ. Яна Искрьова [*с.Войнягово].
1.1.1 Видул Кунчев [+1833, Троянския балкан], войвода, хайдутин от 1796; сражава се в гръцото въстгание 1821; учител в Калофер, Павел баня, Тулча и Чирпан. Убит от турците. Оставя родови приписки, преди 1830, в триод - Троянския манастир.
1.1.2 Виша Кунчева = [*с.Отец Паисиево, Карловско], с домочадие преди 1830
1.1.3 Елка Кунчева = [*с. Баня, Пловдивско], с домочадие преди 1830
1.1.4 Куна Кунчева, с домочадие преди 1830
1.1.5 Руси Кунчев = [*с. Отец Паисиево], домочадие преди 1830
1.1.6 Тодор (Тудор) Кунчев [+Одрин], забягва с баща си в с. Войнягово; убит от турците заради участието си в похода на Дибич Забалкански.

1.1.7 Иван Кунчев [+1851, с.Войнягово], забягва в с. Войнягаво с баща си; произвежда и боядисва гайтани; спомощник 1837, 1844 = Гина Караиванова Тахчиева [ок.1820+27.VІІІ.1878], удавила се в герана на сродника си Иван Фурнаджиев.
1.1.7.1 Яна Ив. Кунчева [*Карлово,1835 - жива 1897], член на РК = Андрей Начев, платнар. Брак от 1850. Имат 9 деца.
1.1.7.2 Васил Ив. Кунчев, прозв. Левски [*Карлово,1837+1873,София], основател на Революционните Комитети в България; знаменосец при П. Хитов 1867; калугер Игнатий 1858 в Сопотския манастир; йеродякон 1859 до 1864. Участник в І и ІІ Белградска легия 1862, 1867-68. Обесен от турците.
1.1.7.3 Христо Ив. Кунчев [*Карлово,1840+9.ІV.1870,Букурещ], работи в хана на вуйчо си Генчо Караиванов - Карлово, шивач в Пловдив, емигрира в Румъния 1867, а от там в Белград се грижи за заболелия си брат Левски до 1868; хъш в Букурещ
1.1.7.4 Петър Ив. Кунчев [*Карлово,1844+1881,Карлово] прозв. Старопланинец и Левски от 1876, напуска родния град 1874 и заминава за Румъния - Галац и Олтеница, Ботев четник 1876, опълченец 1877-78; старши стражар в Карлово. Почива от туберкулоза.
1.1.7.5 Мария /Марийка/ Ив. Кунчева [*Карлово,1845+1851] = Христо Загорски.
1.1.8 Драгой Кунчев, от І брак

1.1.9 Въльо Кунчев [+1861,Карлово], от ІІ брак, пристрастен към алкохола и прахосване; клисар в черква "Св. Богородица". Родоначалник на род Въльовци в Карлово.

1.1.9.1 Иван В. Кунчев, с прозв. Вальока, пристрастен към алкохола, 1869 посяга да убие братовчед си Васил Левски = Гина[+1878,Румъния], починала от тифус.
1.1.9.1.1 Иван Ив. Кунчев, касапин и пристрастен към пиене = Анка Тунтева.
1.1.9.1.1.1 Гина Ив. Кунчева = Иван Георгиев [*с. Богдан, Карловско], свещеник. Имат 4 деца.
1.1.9.1.2 Кунчо В. Кунчев [+1877,Диарбекир], търговец, заточен в Диарбекир 1877, починал от синя пъпка = София Иванова БОЯДЖИЕВА [*Карлово,ок.1847]. Брак от 1863.
1.1.9.1.2.1 Васил К. Кунчев
1.1.9.1.1.2 Станка К. Кунчева

1.1.9.2 Тодорица В. Кунчева

1.1.9.3 Стоил В. Кунчев
1.1.9.3.1 дъщеря
1.1.9.3.2 дъщеря [+2007]

1.1.9.4 Кунчо В. Кунчев

1.1.9.5 Христо (Тинко) В. Кунчев [+1874,Свищов], забягва от Карлово 1874.
1.1.9.6 Георги В. Кунчев, забягва от Карлово 1874, емигрира в Румъния, след 1878 живее в Русе и работи като член на Окръжната постоянна комисия.

1.1.9.7 Яна В. Кунчев = Христо Гайтанджиев [+1878], убит от турците. Имат 3 деца.

1.1.9.8 Павел В. Кунчев [*1841+1888], свещеник в с. Арапово, Карловско след 1878.
1.1.9.8.1 Георги П. Кунчев

2. Тодор (Тудор) Кръстилов, преписва "История славеноболгарская" 1793 и оставя родови приписки; спахия, ранен 1796; затворен в Одрин 1812, заради племеника си Кунчо.
2.1 Стойко Т. , с прозв. Капата
2.1.1 Стояна Ст. = Гюро Начев [*с. Отец Паисиево,1827+1912], с прозв. Върли, гарибалдиец, Ботев четник. Имат един син.


# Ферменджиев, Никола. Родът на Васил Левски.- Родови хроники. С., 1977, с. 88-116; Родословна схема на рода Караиванови, 1933 г. .- ЦДА, ф. Христо Танчев; Вж. Караиванов, Петър В.. В. Левски по спомени на В. Караиванов. С., 1973

Няма коментари:

Публикуване на коментар