сряда, 12 май 2010 г.

РОБЕВ (Охрид, Битоля)


Предшественици с прекъсната родова връзка - Павел Гропа (севаст в Охрид, 1371-75; зет на Андрей Мусаки от Албания) - Андрей Ропа (жупан в Охрид, 1378-80) - Стефан Робе, търговец 1694 - Ангел Робев, епитроп на църква "Св.Климент" - Охрид 1720.
Стефан Робев [*1750-1814], собственик на фирма "Братя Робеви" 1792. Неговите синове отварят търговска фирма "Братя Робеви и синове" във Виена 1855.
1. Ангел [*Охрид,1787+1861], дарител на охрид. училище 1841
1.1 Стефан [*1816+1840]

1.2 Констаннин [*Охрид,1818+1900], доктор в Битоля и Охрид; посреща в Охрид проф. Виктор Григорович 1845. Зет - Иван Паунчев.
1.2.1 Мария [*1847+1918] = Гърданов
1.2.2 Елена [*1850+1909] = Манчев
1.2.3 Иван [*1853+1903] = ?
1.2.3.1 Мария = Търпенов
1.2.3.2 Евтим [*1883+1966], доктор = ? Олимпия Баласчева [*1880+1936]
1.2.3.3 Димитър [*1890+1907]
1.2.3.4 Наум [*1892+1917]
1.2.3.5 Константин-Кочо [*1897+1976], доктор, в Скопие 1975 = ?
1.2.3.5.1 Виктория [*1932], доктор
1.2.3.5.2 Мимоза [*1937], доктор
1.2.4 Аспасия [*1856+1943]
1.2.5 Арександър [*1859+1943]= ?
1.2.5.1 Хрисула [*1888+1892] = Алексиев
1.2.6 Евредика [*1865+1914]
1.2.7 Ангел [*1867+1948], доктор = ?
1.2.7.1 Хариклия [*1893+1971] = Боянов
1.2.7.2 Василка [*1896] = ?
1.2.7.3 Елза [*1899+1918]
1.2.7.4 Константин [*1901], доктор = ?
1.2.7.4.1 Ангел [*1945], доктор
1.2.7.4.2 Олга [*1947], фармацевт
1.2.7.5 Теодоси [*1903+1996] = ?
1.2.7.5.1 Райна [*1954], доктор

1.3 Йонче [*1826+1849]
1.4 Ана [*1828+1843]
1.5 Катерина [*1830+1863]
1.6 Наум [*1833+1863]
1.7 Евтим [*1835+1863]

2. Ататас [*Охрид,1789+1869], дарител на охрид. училище 1841 = ?
2.1 Яким [*1820+1878] = ?
2.1.1 Перикъл [*1853+1916]
2.1.1.1 Ирина [*1907]
2.1.1.2 Олга [*1910]
2.1.2 Георги [*1861+1939] = ?
2.1.2.1 Яким [*1916] = ?
2.1.2.1.1 Георги [*1951]
2.1.2.2.2 Телемах [*1953]
2.1.3 Телемах [*1864+1938] = ?
2.1.4 Олга [*1868+1891]
2.1.5 Петър [*1869+1870]
2.1.6 Елена [*1872]
2.1.7 Ирина [*1874+1897]

2.2 Фани = Йоан Фортомаров

2.3 Димитър [*1823+1890] = ?
2.3.1 Александър [*1856+1906]
2.3.2 Ахил [*1857+1905]
2.3.3 Фотина [*1860+1927] = Димитров
2.3.4 Юлия [*1862+1903] = Чернев
2.3.5 Тасо 1864+1932]
2.3.6 Еврипид [*1868+1909] = ?
2.3.6.1 Ефросина [*1904]
2.3.6.2 Юлия [*1908]

2.4 Деспина [*1829+1908] = Сотир Кецкаров

2.5 Агния
2.6 Никола [*Охрид,1831+1906], търговец, води кореспонденция с Д. Миладинов , Гр. Пърличев и др. Зет - д-р Христович.
2.6.1 Пенелопа [*1860+1927] = х.Илиев
2.6.2 Василка
2.6.3 Виктория
2.6.4 Константин [*1870+1946,София], доктор = ?, жива 1946
2.6.5 Антон [*1875+1947] = ?
2.6.5.1 Борислав [*1911], инженер, в София 1975 = ?
2.6.5.1.1 Елена [*1950]
2.6.6 Петър [*1877+1961]
2.6.7 Владимир [*1879+1965] = ?
2.6.7.1 Лили
2.6.7.2 Наталия
2.6.8 Христина [*1880+1964]

2.7 Стефан [*1842+1880]

# Галчев, Илия. Родословно дърво на рода Робеви.- В: Българското самосъзнание на населението в Македония през Възрждането. С., 2000, с. 70.

Няма коментари:

Публикуване на коментар