събота, 23 януари 2016 г.

ЧОРАПЧИЕВ (Копривщица)

Петър Чорапчиев
   Ι
1. Рашко Петров Чорапчиев [*Копривщица, 1840 + 1 май 1894, Виена – Австрия], доктор. Учи при Н. Геров - в Копривщица 1847-50 и Пловдив 1850-53. Завършва медицина във Виена 1856 - 22 апр. 1861. Кореспондира с Н. Геров 1855, 1856; подписва Щатутът на Г. Раковски 15 юни 1862. От Белградската легия 1862 се запознава и с В. Левски. Сподвижник на Апостол - посреща го в дома си, освобождава с подкуп Левски от Пловдивския затвор /юни- авг. 1863/, Левски му изпраща своя портрет 1 февр. 1868. Доктор в Пловдив 1863-94, открива тук аптека = Харитина Салчо Чомакова. Брак от 1864. Кум им е Найден Геров.
1.1  Велика Р. Чорапчиева = Никофор Петров Никифоров, генерал. Имат 2 дъщери -  Мария [+1925] и Екатерина [+1913].

2. Иван П. Чорапчиев [*Копривщица], редактор на в. „Дунав” 1865-76, преводач ицензор за българските книги в Русе. Председател на читалище „Зора” - Русе 1871. Туркофил. Учи при Йоаким Груев в Пловдив 1856-68. Учител в Русе по френски език 1865-?. Посреща на 4 март 1872 Ангел Кънчев в дома си в Русе, преди последния да се качи на злокобния пристанищен кей. Спомощник  в Русе 1871 /"Геометрия" и "Животът на г-жа де Савинье"/. Съавтор с В. Д. Марков на „Скороучащий французин” 1863, автор на Турско-български буквар 1864, „Начална книга за французкий язик”  /3 изд. 1869/,  Буквар за турский язик 1866 /2 изд. 1867, 3 изд. 1875/. Превежда от турски „Царский наказателний законник” 1867 и „Средство за лекуванието на болните животни” 1872.
   # Дойчев, Любомир. Рашко Петров.-  Сподвижници на Апостола. С., 1981, с. 175-190 и сн.; БВИ. С., 1988, с. 525 и сн., с. 708.

   Вж  Иван Кръстев Стойчев. „Доктор Рашко”.- сп. Изв. на БИД, г. 22-24, с 435-437 /тук Р. Петров е роден „към 1835”/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар