петък, 9 октомври 2015 г.

ПИШУРКА (Лом)


Кръстю [+1763], поп във Враца и с. Влашко село /дн. Царевец/ - Врачанско 1762. От книжовника поп Тодор Врачански купува Евангелие 1758, Дамаскин 1760 и Дамаскин лятото 1762 /за 5 гроша/. От Русия закупва, пак за черквата, комплект /за 12-те месеца/ Минеи, а след завръщането му е убит.

   Ι
Стоян, с прозв. Граматик, Даскала, учител във Враца до 1770.
   І
Кръстю Стоянов Граматиков, учител в с. Згориград, Врачанско и Враца през последната четвърт на ХVIIІ в.  Автор на "Сборниче" 1801, ръкопис.
   І
Стоян Кръстев [*Враца +1843], с прозв. Дамаскинаря, учител във Враца през 20-те г. на ХІХ в.

1. Рк Кръстю Стоянов, с прозв. Пишурка [*Враца,24.VІІІ.1823+6.І.1875,Лом], книжовник и учител; учи в - Лом / Враца при Константин Огнянович, Пловдив /гръцко училище/ и Цариград /гръцко училище/. Учител във - Враца 1847-48 и 1850-51, Лом 1848-50, 1851-56 и 1862-75, Видин 1856-? Учредител на читалище "Постоянство"-Лом 1856. Театрален деец в Лом - актьор и режисьор, поставя 2 пиеси - "Многострадална Геновева" 1856 и "Велизарий" /12.ХІІ.1856/. Отваря книжарница в Лом 1872 и сътрудничи на Хр. Г. Данов. Сътрудник на в. "Цариградски вестник" 1849-52, 1858-59, сп. "Зорница" 1844, в. "Македония" 1868, сп. "Читалище" 1870-71, сп. "Училище" 1872. Превежда - от гръцки "Опелото на Исуса Христа" 1869; от сръбски в стихове "Аделаида" 1857 и "Рахилин плач" 1872, побългарява от френски "Момина китка" 1870 и "Изпаднал търговец" 1870. Автор на "Сбор от български песни" 1864 и "Куткудачка" /стихове и приказки/ 1871. На негово име - село в Ломско, в Лом - театър, театрален фестивал 2008-2012- и улица в Лом = Ангелика /Гика/ Първанова  Тодорова, учителка в Лом, читалищен и театрален деец, учредителка на І женско дружество "Добродетелно женско дружество" 1857.

1.0 Митко Кр. Пишурка [+17 апр. 1857], почива невръстен от неправилно лекуване. За него има посветен стих. "Родителски плач" и жалейка "Жалостни мисли". 1.1 Александър Кр. Пишурка [*1851 +1877,връх Шипка], опълченец.
1.2 Виктория /Витка/ Кр. Пишурка [*Лом, 15 май 1858 +4 юни 1919], учителка; учи в Лом и Габрово /класно/; учителства в Габрово 1872, Ловеч 1873-76, Лом 1876-77. Член на "Добродетелно женско дружество". Спомощник в Лом 1875. На нейно име - детска градина № 6 в Лом = Димитър Маринов Бонов /кръщелно име Д. Върбанов  Мацанков,  осиновен от Марин Бонов, търговец в Лом/ [*с. Вълчедръм, Ломско, 1846 +1940, Кремиковски монастир  - София], етнограф. Брак от 1878. Имат 4 деца - дъщеря ? = д-р Блъсков, дъщеря ? = Вл. Иванов, Кръстю и Гроздана = Сиромахов.

1.3 Стефан Кр. Пишурка [*Лом, 7 окт. 1863 +12 май 1924, Лайпциг - Германия], зъболекар = Ида Емили Шмидт [*гр. Серба - Германия, 24 май 1868 +20 май 1936, гр. Йена - Германия], зъболекарка. Брак в Лайпциг.
1.3.1 Александра Ст. Пишурка [*Лайпциг, 20 март 1895 + 1 септ. 1986, Бриске-ост - Германия], завършва стоматология  в Германия ?-1917 с дисертация. За нея -   биографична книга  Zum Werdegang der ersten praktierenden Leipziger Zahnarztinnen am Beispil от Франциска Габсдиал-Стелнер 2005 = Фриц Курт Юлиус Кох /Koch/ [*1890 +1956]. Брак от 26 апр. 1921. Имат 3 деца - Фриц Александер Кох [*1922+2008], ... дъщеря ?..., Марта Фридел Кох [*1937 +2009].
1.3.2 Ангел Ст. Пишурка [*Лайпциг, 1897 + Св. Фендел - Германия] = ?. Брак в гр. Св. Фендел. Имат дъщеря ?
1.3.3 Стефан Ст. Пишурка [+1924], зъболекар; неженен.
1.3.4 Зорка Ст. Пишурка [+1948]

1.4 Марийка Кр. Пишурка
1.5 Грозданка Кр. Пишурка [*Лом, 1872] = Димитър Сиромахов [*1867 +1916], полковник, командир /майор/ на 6 Бдинска п. дивизия - Видин 1904. Имат 2 деца - Мара и Владимир, майор.
1.6 Зорка Кр. Пишурка = Димитър  Хаджистамов [*1868 +1948], доктор. Имат 3 деца - Боян [*1904], Д. /син/, З. /дъщеря/ = Ф. Бланшар.

2. Стефания Стоянова = Коста  Стаменов.

Сродник
- Иван поп И. Пишурка, иждивител на Кр. Пишурка при издаването на книгата му 1857.
- Катя Антонова [ок.1954 +26 ян. 2012, Лом], "внучка" на Кр. Пишурка.
     # БВИ. С., 1988, с. 533-534 и сн. на Виктория, с. 626, 630-631; Писахме да се знае. С., 1984, с. 102 и 224; ЕБВЛ. С., 1996, с. 570.
   @ Матев, Лалю - geni.com, 2010; Дам, Дирк. - geni.com, 3 юли 2012 и Семейно изследване /Стефан Пишурка и неговите потомци/, 12 юли 2012 и 3 сн. 
   Вж. Андровски, К. Родословието на Кръстьо Пишурка.- в. "Антени", 31.Х.1975, бр. 45;
   Вж Сб. "Ловеч и Ловчанско"  1932 /има и фототипно изд./, т. 3, с. 113-120, биография за Витка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар