четвъртък, 3 септември 2015 г.

ШОПОВ (с. Мирково, Пирдопско)


Груйо Шопов = ?, жива 1876.
   Ι
Захари Гр. Шопов [*с. Мирково - Пирдопско, 1853 +май 1901], с прозв. Френктерзията /от това че е бил шивач/ и Макинаджията. Куриер на РК за Златишко и Софийско 1870-72 и на Георги Бенковски 1876. Съратник на В. Левски  1872. През Априлското въстание пренася и оръжие до с. Петрич и участва в сражение край с. Мирково 24  април 1876, за което е арестуван за 3 м. в Златица. Участва и в Сръбско-българската война - 13 рота, 2 п. Балкански полк.  След РТВ 1878 е секретар в Кюстендилската община = Теофания [*1856], жива 1901. Брак 1877.
1.1 Дарина З. Шопова [*Кюстендил, 1878]
1.2 Никола З. Шопов [*Кюстендил 1880]
1.3 Анастас З. Шопов [*Кюстендил 1882], в Кюстендил 1901
1.4 Тодорка З. Шопова [*Кюстендил, 1889], в Кюстендил 1901

3. Стефан Гр. Шопов, помощник на софийския митрополит 1872-83 Мелетий.

Сродници 
Недельо Иванов Николов [*Мирково, 1842 +1909], свещеник, учител и член на РК-Поибрене  - братовчед на Захари
Захари С. Шопов [*Мирково], учител 1868 в Мирково и спомощник /"Поучение" 1868/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар