четвъртък, 14 май 2015 г.

МАМАРЧЕВ (Котел)


Рк Ради, с прозв. Мамареца [*с. Еркеч, дн.  Козичино, Бургаско], скотовъдец и пазач на Хемската порта, преселва се в Котел.

А. Стойко Р. Мамарчев [*Котел, ок. 1750 +1809, с. Зелена морава - Търговишко], участник в Котленското въстание 1809.= Мария п. Герасимова *ИКОНОМОВА [*1760].

1. Ради Ст. Мамарчев [*Котел, ок.1780 +1829] = Марина
1.1 Стоян Р. Мамарчев, с прозв. Юшенлийски - преселва се в Бесарабия 1829-53 и се заселва в с. Юшенлии, дн. Ботево, Варненско.
1.1.1 Георги Ст. Мамарчев, с прозв.  Маджара [+ след 1885], участва в отряда на Лайош Кошут 1848; кореспондира с чичо си Георги и сина му Стефан - 6 писма.
1.1.2 Стойко Цояков, с прозв.  Мамарец [+1880], моли Г. Ст. Раковски да му изпраща в. "Дунавски лебед" 1860, в Котел укрива 1878 Г. Ст. Раковски.


1.2 Стати Р. Мамарчев [жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселник в с. Юшенлии.


1.3 Петър Р. Мамарчев [жив 1867], в Бесарабия 1829-53, заселева се в с. Юшенлии. = Теодора. Имат деца !

1.4 Митю Р. Мамарчев, с прозв. Кара Митю [*с.Еркеч, 1807 +1887, с. Юшенлии], в Бесарабия 1829-53, заселва се в с. Юшенлии = Иванка /Ивана/ Русева [*1816 +1885].

1.4.1 Марина М. Мамарчева = ? Зафиров
1.4.2 Антонина /Тона/ М. /и Димитрова/ Мамарчева [*с.Ботево - Варненско, 1840 +15 авг. 1903, София], учителка в - Тулча 1866-69, Русе 1869-72, Търново 1872-74, Силистра 1874-82, София; учи в Енина и Киев 1860-65. Деятелка на читалище "Зора"- Русе = Димитър Поптонев  ЕНЧЕВ  [*с.Енина - Казанлъшко, 1841 +1882, Силистра], учител и книжовник.
1.4.3 Вълкана М. Мамарчева = Стойко Николов
1.4.4 Петра М. Мамарчева = ?
1.4.5 Руса /Фружия/М. Мамарчева = Владимир Попов
1.4.6 Йова /Йонка/М. Мамарчева = С. Попов
1.4.7 Неделя М. Мамарчева [*] = Елма Макартней, професор [*Швейцария]
1.4.8 Димо М. Мамарчев  = Моска 
      1.4.8.1 Цветана Д. Мамарчева  =  Димитър Казаков [Варна]
1.4.9 Димитър М. Мамарчев [*1857 +1927], полковник = Богдана Белковска /Белкова/ [*Хасково]. Имат 5 деца.
       1.4.9.1 Димитър Д. Мамарчев [*Кюстендил], учи в Англия и САЩ = Мария д-р Иванова Маркова.
           1.4.9.1.1 Димитър Д. Мамарчев [*Кюстендил, 1921].
           1.4.9.1.2 Иван Д. Мачарчев [*Ню Йорк, 1925]
1.4.10 Ради М. Мамарчев.


2. Стоян Ст. Мамарчев [*1783]

3. Георги Ст. Мамарчев и прозв. Буюклиу 1828 [*Котел, 1786 +1846, о. Самос], доброволец в Руско-турската война 1806-12, където получава орден "Св. Георги Победоносец" и чин поручик; участва в Гръцката завера 1821 и Руско-турската война 1828-29 - орден "Св. Ана" и чин капитан. В Котел с дружина 1829. Комендант и кмет на Силистра 1829. Организира Велчовата завера 1835 и като офицер в руската армия не е осъден на смърт, отведен е в Цариград и заточен в Коня - Азия и преместен на о.Самос след смъртта на султан Махмуд ІІ. = Радка /Рада/ Караделчева.
3.1 Марийка /Мария/ Г. Мамарчева [*ок.1830] = в Русия.
3.2 Стефан Г. Мамарчев, послушник в Киево-Печорската лавра 1846. /?/
3.3 Дана Г. Мамарчева
3.4 Недялка Г. Мамарчева

4. Мария Ст. Мамарчева [*1790] = Пеню  Пенев [*Котел]. Имат 6 деца.

5. Руса Ст. Мамарчев [*1795 +1854] = Стойко Събев Папазоглу /Попович, Раковски/ [*1795 +1853]. Имат 5 деца - 1. Неша [*1819 +1910]; 2. Г. Ст. РАКОВСКИ [*1821 +1867]; 3. Нанка [*1823 +1899]; 4. момче + преди 1847 на 15 години; 5. момиче + на 14 г. преди 1847.

Б. Теодора Р. Мамарчева [*Котел, 1762] = Георги Гущерът [*1756}. Имат ...

Сродници - деца на Митьо и Ивана - Анастасия; Лиляна  [*ВТ] =Константин Бояджиев; Ивана [*ВТ] = Виторио Фоскини; Недялка и Ради. 
     # БВИ. С., 1988, с. 300; Мамарчев, Димитър. Мамарчовският род.- В: Мамарчев, Д. и и Зв. Цонев. Родословията на трима дейци на заверата в 1835. С., 1935, с.3-9. Има в Интеренет сведени че децата на Стоян Р. Мамарчев  /№ 1.1/ са - Петър Юшенлийски и Здравка Юшенлийска.

1 коментар:

  1. Костадин Недялков28 октомври 2016 г., 12:18 ч.

    Има някои неточности.Децата на Стоян Р.Мамарчев са Петър,Здравка,Марко и Калчо/моят прадядо/.На четиримата първи братовчеди на Г.С.Раковски заселили се в с.Юшенлии/сега с.Ботево- Варненско/ и на над 700 души от техните наследници съм направил родословно дърво.

    ОтговорИзтриване