понеделник, 30 март 2015 г.

МИХАЛЧЕВ (Долни Дъбник)


МИХАЛЧЕВ - 1

Коста, поп 1845 в Долни Дъбник. Спомощник 1845 на "Две советователни слова Плутарха ..." в превод от сръбски на Йоан Стоянович = ?.
   Ι
Рк Михалчо п. Костов [*Д. Дъбник]
   Ι
Коста Михалчев кмет на Плевен 1892-93.

Сродници 
Маринчо Михалчев  - спомощник 1873 в Д. Дъбник на "Педагогика" от Тодор х.Стачев.
а/ Моца М. Михалчева, родена преди 1873.

   # БВИ. С., 1988, с. 355; Дилков, П. .Йочо Михалчев и неговото семейство.- В: Родове на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирските заточеници. Плевен, 1995, с. 93 и 95.МИХАЛЧЕВ - 2

Рк Михалчо
   Ι
Йочо Михалчев [*Долни Дъбник, 1833 +1893], съратник на В. Левски. Член на РК-Плевен 1869 и съучредител на читалището 1869. Упражнява бояджийски занаят. Търговец със собствен  магазин, съдружник в житарска компания  в Плевен през 70-те. Притежател на личен печат /1867/. Общински служител 1872, касиер на Плевенския общински съвет 1877-78. Спомощник 1873 на "Педагогика" от Тодор х.Стачев = ? Брак от 1857.

1. Маруца Й. Михалчева = Никола МРЪВКОВ. Имат 4 деца - Йочо, Марийка, Атанаска и Марин.

2. Елена Й. Михалчева

     # Дилков, Петко. Йочо Михалчев и неговото семейство.- В: Родове на основатели на Плевенския революционен комитет и диарбекирските заточеници. Плевен, 1995, с. 91- 97, сн. и род. схема.

Няма коментари:

Публикуване на коментар