петък, 13 юни 2014 г.

САМОКОВЛИЕВ (Самоков)

Рк Атанас Димитров Христов [*Самоков, 1831 + 1905, Пловдив], с прозв. Самоковец, Самоковлиев трети син на Димитър Зограф и Християния. Вж род Доспевски. Усвоява абаджиски занаят. Заселва се в Пловдив от 1849. Отваря с Димитър Черноземски /Каратопракчиев/ абаджийска работилница и дюкан. Член на Меджилиса  и на Епархийския съвет в Пловдив. Първият кмет на Пловдив 1878. Участва в Съединението 1885 = Ι. Смарагда Каратопракчиева [+ на ок. 34 години], почива при раждане; ΙΙ. Хереклия, почива с първото си дете при раждане; ΙΙΙ. Поликсена [*Пловдив]. 

1. Димитър Ат. Самоковлиев [*Пловдив], адвокат. Учи в Цариград /Робърт колеж/ и завършва право в Париж = Пенка Христова Гъдева [*Габрово +ок. 1960]. Брак от ок. 1909.
1.1 Светлана Д. Самоковлиева [+ рано]
1.2 Христина /Тина/ Д. Самоковлиева, завършва стоматология в ГФР. Неомъжена.
1.3 Милко Д. Самоковлиев = Пенка [*Карлово]
1.3.1 Светлана М. Самоковлиева = ?. Имат син Христо *1966.

2. Вълко Ат. Самоковлиев [*Самоков, 5 авг. 1869 +7 апр. 1938,София], учи в - Самоков /средно/ и Цариград /Робърт колеж/, завършва финанси в Париж - състудент с Добри Ив. Чинтулов.  Банков чиновник в София = Ана Стоянова Петрова [*Н.Загора, 28 февр. 1883 + 9 февр. 1956, София].
2.1 Атанас В. Самоковлиев [*21 септ.1903 +16 авг. 1873, София], доктор. Учи в София /Втора гимназия/, завършва медицина във Фрайбург, със специалност УНГ. Лекар в Сливен, Пловдив = Екатерина /Ката/ Димитрова Папазова [*София, 2 ноем. 1914 ] .
а/ Ана Ат. Самоковлиева [*Сливен, 27 ян. 1938],  учи в Пловдив /икономически техникум/, завършва Икономически институт. Има публикации посветени на  месопромишлеността  = Цанко Петров Хаджистойчев [*София, 1927], архитект. Имат 2 деца - Стефан *1969  и Катя *1977.
б/ Мария Ат. Самоковлиева [*София, 26 авг. 1939], професор - етномизиколог от 1998. Учи в Пловдив /музикално училище/ ?- 1957, завършва консерваторията в София ?-1962 - теоретичен факултет. Асистент 1966, аспирант 1972-76, доктор 1977, доцент 1981. Преподавател в гр. Базел - Швейцария 1992, гр. Кьолн - Германия, Шуменски университет 1996, София НБУ. Член на СБКомпозитори от 1973. Авторка на  редица музиковедски трудове - "Христоматия на българския музикален фолклор" = Михаил Ат. Михалев [*Сливен, 1938], радоинженер, ст.н.с. 2 ст. Зам.-директор на Института по електроника 1980-88. Имат 2 деца - Веселина *1966 и Атанас *1970.
2.2 Ангел В. Самоковлиев [*8 ноем. 1904 + 15 фев. 1991, София], диригент и композитор. Учи в София /Втора гимназия/ и Музикална академия в Прага. Диригент на Народната опера ок. 30 г. = Мария Костова Капанова [*1906 + 1987, София]. Нямат деца.
2.3 Рафина /Зорка/ В. Самоковлиева [*16 юли 1907 + 25 март 1980, София], учи в София /средно/ и завършва стоматология в Бордо .- Франция. Частна зъболекарка в София  до 1980 = I. ?;  II. Коста Тънков. Няма деца.
2.4 Вера В. Самоковлиева [*11 апр. 1915 + 27 март 1981, София], музикален педагог, завършва Музикална академия  в Берлин = Георги Цокев [*Добрич]

3. Станислав Ат. Самоковлиев [*2 ян. 1882 +28 дек. 1943, Пловдив], спортен деятел - секретар на колоездачно дружество в Пловдив = Недялка х.Димитрова [*Чирпан, 1887 +1973, Пловдив]
3.1 Смарагда Ст. Самоковлиева [*Пловдив, 1 септ. 1907 +], неомъжвана.
3.2 Димитър Ст. Самоковлиев [*Пловдив, 1 ян. 1909 +]  = Атанаска Г. Шишкова.
3.2.1 Станислав /Слави/ Д. Самоковлиев [*Пловдив, 14 окт. 1941], завършва Художествена академия. Директор на Художествената гимназия в Пловдив = Василка [+].]
3.2.2 Станимир Д. Самоковлиев [*Ст. Загора, 9 окт. 1945] = Станка.
3.3 Богомила Ст. Самоковлиева [*Пловдив, 1911+1913]
3.4 Людмила Ст. Самоковлиева[*Пловдив, 15 дек. 1916 +2005] = ?
3.5 Юлиана Ст. Самоковлиева [*Пловдив, 27 юли 1921] , учи в Пловдив /гимназия/. Преселва се в София.

4. Богдан Ат. Самоковлиев, от Първи брак. Доктор, завършва медицина - УНГ = Евгения Бебровска [*Пловдив]
а/ Людмила /Милка/ Б. Самоковлиева [*1904] = Димитър /Мицо/ Ангелов Попов. Имат  2 дъщери - Евгения и Богдана.

5. Христина Ат. Самоковлиева, от Трети брак  =Славчо Хаджикалчев Дренски [*Пловдив]. Имат 3 деца -  Борис, Елена и Поликсена /Ксения/ [*1912 +], художничка.

6. Зоя /Зойка/ Ат. Самоковлиева = I. Петров, генерал. Имат син Владимир; II. Йосиф Савитски.

7. Георги /Жоро, Жорж/ Ат. Самоковлиев [+1919], убит в Първата световна война.

8. Мария Ат. Самоковлиева [+ като дете]

Няма коментари:

Публикуване на коментар