сряда, 6 юни 2012 г.

ШИШМАНОВ (Видин)Рк Шишман, чорбаджия във Видин след 1699.

1. Манол Шишманов, чорбаджия
   1.1 Зико М. Шишманов, изселва се в Ниш.
      1.1.1 Никола З. Шишманов
  
   1.2 Димитър М. Шишманов [*Видин], дарител на Хилендарския монастир.
  
   1.3 Йоан (Йован) М. Шишманов [*Видин], терзия.
      1.3.1 Емануил (Манол) Й. Шишманов, търговец; кредитира Осман Пазвантоглу, деец за църковна независимост, заради което е заточен 1842; съдружник  ок. 1824 с търговец Димитраки Хаджитошев. Австрийски поданик от 1835 = Екатерина Пешкова.
   1.3.1.1 Севастица Ем. Шишманова = Ангелов. С внучка = Димитър Мишев, секретар на Екзархията.
   1.3.1.2 Страцимир /Ставри/ Ем. Шишманов [*1811+1877], търговец във Видин 1848, и гр. Темешвар. Изселва се в  Австро-Унгария, австрийски поданик от 1855.      
 1.3.1.2.1 Асен Стр. Шишманов [*Темешвар – Банат, 1848+1894], доктор; среща се със Симеон Радев. Сродник с рода фон Мирбах.
1.3.1.2.2 Волга Стр. Шишманова = Павлович.

1.3.1.2.3 Милан Стр. Шишманов [*темишвар, 1855 + 1915, Виена], юрист = Дарина.
      1.3.1.2.3.1 Нина М. Шишманова
      1.3.1.2.3.2 Мели М. Шишманова 
      1.3.1.2.3.1 Константин М. Шишманов [*1893}, дипломат.
      1.3.1.2.4 Мелания /Мели/ М. Шишманова [*София, 6 март 1896 +17 март 1962, Виена], писателка и преводачка. Учи във Виена. Превежда на немски над 50 художествени произведения от български творци.

1.3.1.2.5 Ангелина Стр. Шишманова = Савич.
1.3.1.2.6 Димитър Стр. Шишманов, с прозв. Шимор.
   1.3.1.2.6.1 Милан Д. Шишманов - Шимор
   1.3.1.2.6.2 Павел Д. Шишманов - Шимор
   1.3.1.2.6.3 Александър Д. Шишманов - Шимор
      а) Виолета Ал. Шишманова
1.3.1.3 Александър Ем. Шишманов  [*Видин,1812 +12.ХI.1892,Свищов], търговец във Видин, Оряхово и Свищов до 1846 и деец за църковна независимост; завършва в Темешвар - Банат /търговска гимназия/ и приема австрийско поданство. В Свищов - управител на митницата 1842-69, училищен настоятел 1847-?, съоснавател и I председател на Ι българско читалище 30 ян. 1856 и дарител на черквата „Св. Троица”. Емигрант в Галац - Румъния 1870-78; настоятел на в. „Дунавски лебед” и финансира изданията на Емануил Васкидович. Кмет на Свищов 1883-85 и I шахматист 1844 = Лукса Алексова Дамянова [*Свищов]. Брак в Свищов.
 1. 1.3.1.3.1 Алеко Ал. Шишманов [*Свищов], търговец; представител на германско машиностроително АД - Нюренберг, ревизор към Българска земеделска банка ок. 1909 =  Тина Милошевич.
         а) Зорка /Зора/ Ал. Шишманова = ? Новаков.
 1.      б) Луксандра /Луша/ Ал. Шишманова
 2. 1.3.1.3.2. Емануил Ал. Шишманов, разказва 1916 родови спомени на проф. Ив. Шишманов.
 3. 1.3.1.3.3. Борис Ал. Шишманов
 4. 1.3.1.3.4. Ефимия Ал. Шишманова = Муриловой [*Русия]. Имат 4 деца – Стефан, Васил, Луша и Милания.
 5. 1.3.1.3.5. Екатерина Ал. Шишманова = Васил Повурджиев.
 6. 1.3.1.3.6. Елена Ал. Шишманова = Кръстю Дамянов. Имат 8 деца – Райна, Петър, Боян, Луша, Александър, Елена, Емануил, Асен.
      1.3.1.4 Петраки Ем. Шишманов [*1818 +1848/49,Видин], търговец във Видин, деец за църковна независимост. В негова памет са написани стихотворения от П.Р.Славейков и Кръстю Пишурка.
      1.3.1.5 Екатерина /Тинка ?/ Ем. Шишманова [*1824+1878] = х.Тома х.ЦАНОВ [+1861]. Имат дъщеря Елена, баба на писателя Алеко Константинов.
      1.3.1.6 Ефимия Ем. Шишманова = Гънзовянов.
      1.3.1.7 Димитър /Димитраки, Таки/ Ем. Шишманов [*Видин,17.ХΙ.1830/3 +11.ХΙ.1875,Видин], търговец в Свищов; учи във Видин /килийно/ и Темешвар /търговска гимназия/. Доброволец /фердфебел/ при Йозеф Радецки 1848 и австрийски поданик. Създава Ι търговско училище 1873. Учител във Видин 1875. Преводач от немски на Фр. Шилер. Автор на -  пиеси „Добродетел и злоба”  1857, "Добрият син" 1857, "Годеж", "Кърлежът" /комедия/ и апологията „Няколко думи за длъжностите на мъжа” 1871 = Кираца /Неделя/ Иванова Божинова [*ΙСвищов,1840], леля на художника Александър Божинов. Брак от 1861.
         1.3.1.7.1 Иван Д. Шишманов  [*Свищов,22 юни 1862+ юни 1928, Осло - Норвегия], професор; учи във Виена /Бюргершуле и Педагогическо училище/ 1876-82; следва философия и литература в Йена – Германия 1884, Женева 1885-86 и завършва /с докторат/ в Лайпциг – Германия 1888. Преподавател по литературна история в СУ, подначалник и началник на отделиние, главен инспектор и министър на  народното просвещение 1903-07. Първият  български посланик в Украйна 1918. Председател на комитета за Вазовия юбилей 1920; пише за него спомени 1930, статия в в.Der Bund”. На негово име - етнопедагогическо сдружение = Лидия Михайловна Драгоманова, емигрира от Украйна в Женева - Швейцария 1920, писателка;  пише писмо 5.ІV.1930 до проф. М. Арнаудов. Живеят в Цюрих.
            1.3.1.7.1.1 Димитър Ив. Шишманов [*София,1889+1.ΙΙ.1945], политик и писател. Завършва право в Женева ?-1913, дипломат. Началник на – Комисията по регистрациите 1919-32 и Съдебния отдел към МВнР 1932-35, пълномощен-министър в Атина 1935-37-?, секретар в МВнР 1940-?. Министър на Външните работи и изповеданията 1943.Осъден на смърт от народния съд, а реабилитиран 1996. Преводач от френски и немски. Автор на роман и повести - „Хайлаф” 1919, "Депутатът Стоянов" 1919, "Бунтовник" 1920разкази  /"Странни хора" 1914, "Разкази" 1919, "Блянове край Акропола" 1938, "Зограф Павел" 1938, "Пламъчета над делника" 1942/; драмите "Кошмар" 1929 и "Панаирът в Стародол" 1938; дневниците „Писма до мен  самия ” = Пенелопе /Пенка/, гъркиня. 
    1.3.1.7.1.2 Емануил Д. Шишманов, доктор.
       1.3.1.7.1.2.1  Катерина Ем. Шишманова
       1.3.1.7.1.2.2  Недялка Ем. Шишманова
       1.3.1.7.1.2.3  Костадин Ем. Шишманов
    1.3.1.7.1.3 Мара Д. Шишманова [*Свищов] = Ι. А. .Зверев [*Русия]; ΙΙ. Феодор /Федя/ Курганович [*Русия], офицер. Тя има  от 2-та брака 4 деца - Тамара, Лида, Катя и Димитър.
  1.3.1.8 Елена Ем. Шишманова = Иванов
1.1.4 Елена М. Шишманова

РодственициЕлена Шишманова, с дъщеря Тинка, майка на Алеко Константинов и на дъщеря Маргьола = Тодор Икономов;  Илия и Найчо Цанови; Стерия Полихрони и Анна-Мария фон Мирбах [+1916].
     # Шишманов, Иван Д. Иван Вазов. Спомени и документи. С., 1930, 380 с.  и портрет на Вазов  от 3.І.1930, русуван от проф. Шишманов. Вж. Ников, П. Видинските първенци Шишманоглу.- Изв. на историческото дружество в София. С., 1933, кн. 13; Мумджиев, Д. Родът Шишмановски на 200 години. С., 2003; Димитров, Д. Родът Шишманови в нашата културна история.- в. „Литературен вестник”  2006, бр. 2.
     # Препоръчано на 22 май 2012 от сайта Шишманови - http://shishmanovi.wordpress.com/ с "Родословно дърво"  и библиография. Има неяснота при хронолотията. Вж Мария Орукина - родославна схема.

3 коментара:

 1. Майката на Алеко Константинов - Тинка Хаджииванова е дъщеря на Елена Ем. Шишманова (омъжена за свищовлията Димитър Хаджииванов), а не Тинка Шишманова, омъжена за Томаки Хаджицанков.

  ОтговорИзтриване
 2. Майката на Алеко Константинов е Тинка Хаджииванова, дъщеря на Елена Ем. Шишманова (омъжена за свищовлита Димитър Хаджииванов), а не Тинка Е. Шишманова, съпруга на Томаки Хаджицанков.

  ОтговорИзтриване
 3. Не Тинка Ем. Шишманова (съпруга наТомаки Хаджицанов), а Тинка Хаджииванова, дъщеря на Елена Ем. Шишманова -Хаджииванова) е майка на Алеко Константинов!!!

  ОтговорИзтриване