неделя, 8 април 2012 г.

МИНЧЕВ (Хасково)


Рк Минчо Петров Узунов
Ι
х. Иван /Иванчо/ Минчов [*1810+1896], чорбаджия в Хасково, учредител на читалище "Заря" 1858.

1. Георги х.Иванов Минчев [*Хасково, 8.ХΙ.1851+27.ΙΙΙ.1903,София], търговец в Букурещ и Хасково; учи в в Хасково, Пловдив /при Йаким Груев/ и Триест - Италия /търговско училище/ 1869-70. Член на РК-Хасково, за което е осъден 1873 на заточение в Диарбекир, откъдето избягва юли 1876 към Триест и оттам в Браила - Румъния. Доброволец през РТВ 1877-78. Заради русофилските си убеждения е интерниран от стамболовистите 1887-94. Окръжен управител след 1894-1901 в - Хасково, Шумен и Ловеч.

2. Михаил /Михал, Михо/ х.Иванов Минчев [*Хасково, ок.1852/3+28.ХΙ.1891,Хасково], търговец; учи в Хасково и Цариград /Роберт колеж/. Член и секретар-касиер на РК-Хасково, осъден 1873 на заточение в Диарбекир, отдето успява да избяга 1876 заедно с П. Берковски. Преводач през РТВ 1877-78. Първият кмет на Хасково след РТВ, поставя с брат си началото на образцовото земеделско стопанство в с. Юренджик = Крепост, Хасковско. По убеждение - русофил, за което е интерниран от стамболовисти.

3. Евгения х.Иванова Минчева [*Хасково, ок.1850] = Петър Иванов Берковски [*Лом,1852+1892], учител в Хасково 1872 и председател на РК-Хасково.

4. Теофана х.Иванова Минчева = Христо Стойчев Златарев [*Чирпан,1835+1900], преселник в Хасково, учител. Брак от 1869. Родители на проф. Асен Златарев.

# БВИ. С., 1988, с. 419, 65, 254; Сб. Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1873 година. С., 1975, с. 130-131.

Няма коментари:

Публикуване на коментар