вторник, 10 януари 2012 г.

КОЦЕВ (София)


Рк х.Коце Николов Иванов [+София], търговец = Зоя /Зоица/.

1. Анастасия х.Коцева [*София+София] = Манолаки А. Ташев, кмет на София 10 февр. - 8 юли 1878.
2. Търсина х.Коцева [*София], почива скоро след брака = Димитър ТРАЙКОВИЧ, търговец, кмет на София 14.ΙХ.1878-30.VΙ.1879.
3. Йорданка х.Коцева [*София,19.ΙΙΙ.1843+25.ΙV.1915,София], съратница на В. Левски = Сава ФИЛАРЕТОВ [*Жеравна,1825+1863,Кайро], книжовник и учител в София 1857-1861. Брак от 1859. Имат син Владимир.

4. Димитър х. Коцев [*София,3.Х.1846+13.Ι.1895,София], кмет на София 9 юли -1 авг. 1878, търговец Мария х.Захариева [*1853+6.ХΙ.1935,София].
4.1 Христо Д. Коцев [*София, 3.VII,1871+21.I.1923,София] подполковник. Има 2 деца.
4.2 Цветана Д. Коцева [*София,1.ΙΙΙ.1876+12.ХΙΙ.1948,София] = Георги Димитров Никифоров [*2.ΙΙ.1860+21.ΙΙ.1913,София]. Имат 4 деца - Мария, Иван, Никифор и Димитър.
4.3 Стиляна Д. Коцева [*София,1885+1976,София] = Тодор Попов, полковник. Имат син Георги.
4.4 х.Трайко Д. Коцев [*София, ок.1887+5.ΙV.1967,София], капитан, хаджия.
4.5 х.Олга Д. Коцева [*София, 1890+4.Ι.1936,София], хаджийка = Шавкулов.

# Хен Sarv - geni.com 12.VIII.2011; БВИ. С., 1988, с. 670 и сн. на Йорданка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар