неделя, 4 септември 2011 г.

ЦЕПЕРАНСКИ (с.Цепераните, Тревненско)


баща ? [+ок.1807/12], хайдутин, затворен в Казанлък 9 години, убит от турци, тогава синовете му са на 12, 7 и 3 години = ?, умира в същата година с Петровица - І снаха.

1. Петър [*ок.1795/1800+ок.1885], хайдутин; овчар в с.Ивановци-Търновско от 12-годишен и ратай в Трявна при чорбаджи Генко Петров Даскалов, на когото майката е сродница от с. Цепераните. Хайдутин при Маньо Кършака, а зимно време воденичар в с. Батово - Добричко /след смъртта на І съпруга/, във Влашко 1826. Четник при брат си Бойчо войвода 1828-30. Осъден на заточение в Сибир 1830-32, откъдето бяга и се установява в с. Димитър Генево-Добричко. Участва като доброволец в Кримската война 1853-54, до битката под Силистра. В Новозагорско наказва самозабравил се турски бей. По-късно отмъщава заради брат си на предателите и се завръща като пъдар в с. Д.Ганево 1857 = І. ? [*с.Цепераните], когато е бременна с второ дете е убита от чорбаджи Беньо Чушката. Брак, докато той е ратай в Трявна; ІІ. ? в с. Д. Ганево 1857.
1.1 дете ?, умира от шарка.

2. Бойчо Цеперански [*ок.1800/1805+ юли 1856,с.Злати рът-Старозагорско], с прозв. Бойчо войвода [*с.Цепераните-Тревненско, ок.1805+], войвода. Ратай при тревненеца Генко П. Даскалов. Хайдутин при войводите Маньо Кършака и Цоньо; войвода на Курте байрактар, Филип Тотю, Димитър Калъкчията и Пею Буюклията. Във Влашко 1826, участва със своя чета в Руско-турската война 1828-29. След Одринския мир 2.ІХ.1829 е съратник на Георги Мамарчев за повдигане на въстание в Северна България, но след намеса на руски политик Капитана е арестуван, а Войводата е отпратен в Русия. От пролетта на 1830 се подвизава из Тревненския балкан - залавя в с.Белица-Габровско самозабравилия се събирач на данъци Стойко, в Трявна всява смут сред чорбаджиите 23 февруари 1830. Напада турски села из Тузлука и Делиормана, убиват и обират богат чокой във Влашко, за което е осъден на заточение в Сибир 1830-32, откъдето избягва. Странства с дружината си из Разградско 1847, Стара планина от Видин до Варна, отново навестява тревненските чорбаджии 1851. Участва в Кримската война 1853- юни 1854. Отново е войвода - залавя в с. Твърдица данъчния злоупотребител Маньо чорбаджия от Казанлък. Убит от турци в м. Касов камък впри колиби череша / Бели бук при Хаин боаз. На него е посветена поема "Бойчо воййвода" 1930 от Христо Никифоров Даскалов [*Трявна,1843] = І. ?; ІІ. ? Брак от ок. 1833 в с.Пороище-Разградско.

3. Георги /погр. Иван, Васил/ [ок.1802/7+1832,Русия], хайдутин, ратай при Генко П. Даскалов в Трявна, който по време на кърджалийското нападение е четоводец при хайдушките войводи Стойно Иванилеца и Маньо Кършака. Четник при брат си Бойчо войвода 1830. Осъден и заточен в Сибир 1830-32, умира при бяството.

# Ферменджиев, Никола. Бойчо войвода.- В: Родолюбци. С., 1985, с. 30-47.

Няма коментари:

Публикуване на коментар