понеделник, 6 юни 2011 г.

БОЖКОВСКИ - 2 (с. Микре, Ловешко)

Стоян Станев /Станьов/ Станчовски, баща му е от Преспанско, преселник в Микре = Божковска. Брак в с. Каленик. Имат 10 деца.

І

10. Рк Стой/к/о Стоянов Станчевски, с прозв. Каленишки /Божков Божковски - осиновително име/ [*Микре], близнак с Йочо, осиновен от вуйчо си Божко Божковски = Гана Иванова Ивановска.

1. Божко Ст. Божковски [*Микре,1850+ авг.1877], председател на РК-Микре, Учи в Микре. Търгува с добитък, кожи, вълна, пашкули; убит от турци = І. Мара Бочова Баръмска; ІІ. Стойна.

1.1 Стойко Б. Стойков [+ на 18 г.], обущар в Свищов. Неженен.

1.2 Ганка Б. Стойкова = Банчо Канювски, хлебар в Ловеч, преселват се в Плевен. Имяат 3 деца - Ганко [+ Балканската война], Ботьо и Тодора.

2. Иван Ст. Божковски, учи в Микре.

3. Йорданка Ст. Божковска [*Микре,1856+1940] = І. Съю п.Николов [+1877] /вж. ПЪШКОВ/, председател на РК-с.Сопот-Ловешко. Брак от 20.І.1874. Имат 2 деца – Иван* и Съйко [*1877+1934], доктор; ІІ. Кольо СЕМОВ, Ботев четник. Имат 6 деца – Недка, Асен, Боно, Тотка, Гацка и Иван.

4. Енчо Ст. Божковски, учи в Микре.

4.1 Стойко Е. Божков [*Микре,1896+1980,Микре], офицер и учител; учи в Ловеч, Севлиево, Плевен и Самоков /гимназия/, завършва Военното училище в София - кавалерист. Военен в 8 конен полк в Добрич, поручик, ескадронен командир, в І Световна война в Македония и Добруджа - Бабадаг, Тутракан и Силистра, а като капитан от трудовите войски строи жп линията Ловеч - Троян 1946-48. Учител по френски език и гимнастика в Микре ?-1923; съучредител на БЗНС-Микре и съмишленик на Райко Даскалов 1923. Счетоводител в с. Бели Осъм, Троянско 1923-?

4.2 Васил Е. Божковски [*1903+1992], инженер.

# БРЧ. С., 1992, № 2, с. 44-45; Дончев, Дончо Семов. Родът на Божко Стойков.- Микренските Ботевци. С., 2000, с. 110-130, 376-380 и сн. Вж Дончев, Дончо - БРЧ, 1994, с. 72-81.

Няма коментари:

Публикуване на коментар