МЕСТНИ ИМЕНААЙТОС
Стаматов, Никола. Юбилейна книга за Айтос. Б., 1928.

АСЕНОВГРАД
Хайтов, Николай. Асеновград в миналото . С., 1965.

БАЛЧИК
Тодорова, Веселина. Старите наши родове.-в. "Балчик", 18.02.1991, бр. 7.

БАНАТ
[Караджова, Светлана - редактор]. Родовата памет на банатските българи. Русе , ч. І, 2009, 118 с. и сн. /За Бунев, Велчев, Живков, Караджов, Куков, Кърчев, Мартинов, Петков, Пърцолов, Радков, ТутуриловУзунов /;  ч. ІІ, 2010, 127 с. /За Банчев, Бобойчев, Гергулов, Гъргулов, Дечев, Калчев, Ловров-Лавров и с род. схема; Мичев  и с 2 род. схема; както и за италианската фамилия  Фарабоско/.
   Рец. Свилен Протич.- в. "Абагар 1", бр. 10, октомври 2009, с. 7.
Вж бюлетин "Фалмис - Uves falim"


БАНСКО
Батаклиев, Иван. Старите родове в Банско.- в. Отец Паисий, 27.09.1938.
Милчева, Хр. Банско. С., 1969.
Бояджиева Екатерина. Неугасими имена от Възраждането, Банско и Атон, Банско през Възраждането. С., 1990, 184 с. /за  Баханов, Везйов, Герман-ов, х.Стоилов и род. схеми/
   Рец.  Николай Жечев.- сп. "Родознание", 1995, № 1, с. 52-54.

БЕСАРАБИЯ
Титоров, Йов. Българите в Бесарабия.С., 1903.
Сб. Бесарабските българи за себе си. С., 1996, 320 с. и родови схеми  /за Бобеков, Кавалов, Кайряк-ов, Олимпий Панов/.
Маринов, Васил. На гости у бесарабските българи. С., 1999.

БИТОЛЯ - родослов
Алтъпармаков
Тодорче Иванчов Алтъпармаков, майстор - чохаджия в Битоля 1866.
Атанас К. Алтъпармаков [*1862 +10.VІІІ.1927, Г.Джумая], митрополитски наместник в Битоля, деец за църковна независимост.
1.1 Тачо Ат. Алтъпармаков [+ок. 1903].

Никола Алтъпармаков [*1867 +1927], деец на ВМОРО.
***

Апостолов, Георги - свещеник в Битоля 1865,  1874.
***
Биолчев
Диме и Коста /с прозв. Карата/  Биолчеви - братя.
***
Божинов, х.Петко - дарител в Битоля на църкви и училища 16.ІХ. и 20.ХІ.1874. Родителите му са живи 1874.
***
Гавазов
Ицо Гавазов, майстор-железар.
1. Йордан И. Гавазов - войвода.
Сродник - Тодор Гавазов - общинар, женен.
***
Здравев
Цанко и Илия Здравеви - братя, читалищен деятел - секретар.
***
Роканов
Конета Роканов = Фота
1. Ничо К. Роканов
   1.1. Гьорче Н. Роканов
***
Симитчиев
Диме и Сотир Симитчиеви - братя,  аптекари.
***
Хаджиилиев
Матей Хаджиилиев, има братя.
Сродник - х.Ангел Хаджиилиев и Кузман Хаджиилиев - общинар.
***
Цървенков
Наумче Цървенков
1. Илия /Илю/ Н. Цървенков, търговец на добитък, затворен за година и половина. Има внук убит от агарянин.
2. Йоанче Н. Цървенков
3. Диме Н. Цървенков
4. Ицо Н. Цървенков

БЛАГОЕВГРАД-ско

БРАИЛА
Арнаудов, Михаил. Българско книжовно дружество в Браила 1866-1876. С., 1966.

БОТЕВГРАД
Попиванов, Г. Из миналото на Орханийска околия. С., 1934.
Попов, Т.  Ботевград, 1966.

БРАЦИГОВО
Гюлеметов, Христо К. Из миналото на Брацигово. 1940 /фототип. 2015/

БУРГАС
Коларова, Милка. Евренозово през вековете. С., 2013, 460 с.
Гочков, Сава. Човекът от Странджа. Спомни за моя баща. /за Гочковия род от с. Моряно/.
Апостолов, Стамат. Моят род. Бс, 1992. /за рода ??? от с. Синьо камене.
Инжов, Васил П. Изстръгнати корени. Кратка история на рода Назърови от  с. Черни връх, Бургаско. Бс, 2010, 88 с.

БЯЛА
Марков, Стоян. Град Бяла - антропогеографски изследвания. С., 1937, 78 с.
Бакарджиева, Т. 100 години град Бяла.
Бяла по време на Освободителната война. 1979
Михайлов, Ем. Бяла в историята на културното Възраждане.
Русева, Дарина. Бяла. Опит за етнографски очерк. Бяла, 2006, 213 с.


БЯЛА СЛАТИНА
Никодимов, Ивайло. С навуща на краката. Родът на Навущанете от село Габаре, Белослатинско. /За рода Навущански/.
   Рец. Блага Атанасова - сп. "Родознание", 2011, № 1-2, с. 119-120 и сн.
Никодимов, Ивайло. Родът Драгневи. - І краеведско четене на Регионално краеведско дружество - Враца.


БУРГАС
Куцаров, Петър. Еркеч. Историко-етнографско изследване. В., 1995.
Петков, Л.  Крушевец. Сянката на прадедите. Бит и душевност. летопис. Б., 2008.
Дичев, Димитър Ст. Моят живот (1896-1989). Есен - Буйново - Шумен. С., 2011, 216 с.

ВАРНА
Варненска кратка енциклопедия. т. 2, 2012, 1203 с. /съставител Ивайло Георгиев/. Вж т. 1.
Василев, В.Моето родно гнездо. История на Белослав. В., 2000.
Янев, Борис.  Село Ботево. В., 1995.
Бекярова, Йорданка и Илия Бекяров. Долни Чифлик. История, култура, развитие. С., 2007.
Янчев, Велико. История на село Калиманци. Варна, 1989; Село Калиманци. В., 2009..
Янева, Кр. Село Калиманци. 120 години история. В., 2009.
Войнов, Борис. Село Слънчево. Ваеците и маджурите. Историко- етнографски очерк. С., 2011, 304 с.; Село Слънчево. Родове и личности. С., 2012, 264 с. /За Аладънски, Войнов,  Гайдов, Ганчев, Демиров, Добрев, Златев, Куртев, Маринов, Митев, Михалев, Неделчев, Николов,  Орманджиев,  Павлов, Свинаров, Симов, Славов, Узунов, Христов, Чаушев, Чолаков/.
Тонев, В. и  К. Стоянов. История на село Суворово. С., 1973.

ВЕЛЕС - родослов
Богдан(ов), х. Андрей [*Велес],  учител във Велес 1872-73; деец за църковна независимост във Велес 1872.
Сродник - х.Иван Весов /вероятно зет/.


ВЕЛИНГРАД
Дивизиев, Борислав П. Родова памет.- Чепино - минало и настояще. Селищна монография. Велинград, 2007, с. 231-254 и родови схеми. /За Асицки, Вецов, Главеев, Данаилов, Дивизиев,  Колчагов, Мавриков/.
Чипинци. Сборник очерци. С., 1983, 268 с. /38 очерка за дейци от Чепинското корито и с родови данни/
Вж Енциклопедия

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ковачев, Николай П. Род и родословни проучвания. Сборник. В.Търново, 1983, 74 с.
Панайотов, К. Търновските родове Йонкови и Табакови.  ВТ, 2006.
Тодоров, Иван. Старо Търново. С., 2009, 176 с.
Папазов, Димитър. Арбанаси. С., 1936;
Костов, Димитър. Село Арбанаси. С., 1959.
Теодосиев, Николай. Родословие на Бяла черква 1720-1920. В.Търново, 2008, 576 с. и родови схеми /за 107 рода/.
Коларов, Иван. Родословни изследвания при читалището в с. Драганово.- В: Род ... 1983, с. 32-35 и родови схеми - Беляков, Гогов, Марков.
Минчев, Стефан Трифонов [*1925]. Родовете в Ресен; Историята на с. Ресен.ВИДИН-ско
Цухлев, Димитър. История на град Видин и неговата област. С., 1932
Пантев, А. и др. Град Видин - кратък исторически очерк. С., 2008.
Бончев, Б. Принос към историята на село Грамада, Кулско. 1955.

ВРАЦА
Николов, Богдан. От Искър до Огоста- С., /сведения за 151 села/.
Вутов, Петър К. Игнатица. Древна и млада. С., 2003, 416 с. /за Бельов, Гьоргов, Мотахчийски, Ракински, Сердарски, Томов,  Щаков/
Петров, Цветан Ст. Родове от с. Михайлово. В.Търново, 2008, 387 с.
Рец. Илина Маринова.- сп. "Родознание", 2009, № 1, с. 69-70.
Ниновски, Иво. Село Сираково. 2012 /и за ок. 40 стари фамилии/

ГАБРОВО
Цончев, Петър. Из стопанското минало на Габрово; Из общественото и културно минало на Габрово - исторически приноси. 1934 /1996/.
Пурел, Милка. Габровци на 20 век. 2006-2008 /4 части/.
Краезнанието в Габровския край. Сборник от конференция за 70-годишнината на проф. Цоньо Петров. 2000.
Дочев, Симеон Димитров. Корени. С., 2014, 255 с.  /за рода  Жеглов / Жеглев от с. Мархори, Габровско. Рк. Дочо Христов [*1822 + 1902]/.

ДОБРИЧ
Бешков, Любен. Добруджанци в науката, изкуството и културата. Добрич, 1992, 230 с. /кн. Ι/
Топалов, Георги. Кратка енциклопедия на родословията и фамилните имена на българите от Спасовския район, Добричко. Добрич, 1994, 212.
   РецБлагой Шаламанов.- сп. Родознание, 1995, № 1, с. 49-51.
Краезнание. Сборник  № ?. Добрич, 2005, ??  с.
   Рец. Редакционно.- сп. Родознание, 2005, № 4, с. 52 и ил.
Краезнание. Сборник № 9. Добрич, 2009, 107 с. /За Абаджиев и Сивков
   Рец. Милена Любенова.- сп. Родознание, 2009, № 4, с. 83-84.
Радославова, Люба. История на добруджанските родове.- Южна Добруджа в българската история. С., 2000 ? /За Илиов, и др. вж./

Топалов, Георги. Из миналото на с. Белгун. С., 1972, 188 с.


ДОБРУДЖА
История на Добруджа. ок. 1985, т. 1.

ДРЯНОВО
Чолов, Петър. История на град Дряново. С., 1969.

ДУПНИЦА /1451 г.
Лазарков, Никола. Спомени от робското минало на Дупница. 1926.
Билярски, Яне. Станке Димитров /Дупница/ и краят по време на Освободителната война 1877-1878 г.
Меджидиев, Асен. Дупница и бележити дупничани през епохата на Възраждането. Дупница, 1940; Станке Димитров /Дупница/ и покрайнината му от 14 век до 1912-1963. С., 1969.
Механджийска, Параскева и Кирил Каримов. Миналото на село  Крайници. С., 2013, 464 с.
Попов, Иван. Кратка история тя село Ресилово.
Бонев, Стоил. История на село Червен брег. С., 2001, 95 с.

ЕЛЕНА
Панайотов, Панайот Петров. Родови корени. С., 2014,  144 с. и родови схеми за родовете: Разсуканов, Макариополски и Михайловски, Генови, Ненюви; Дарители от Елена и Еленско. С., 2015, 218 с..

ЖЕРАВНА
Нягулова, Ана. Родовата памет на Жеравна. 2003.

ЗЛАТИЦА
Иванов, Ив. Златица и Пирдоп през Възраждането. С., 2001.

ИХТИМАН
Гълъбова, Веселка. История на Ихтиман. С., т. 1, 2007.

КАЗАНЛЪК /-ШКО
Писанкьов, Кънчо [*Дъбво, 1933]. Дъбово - летопис и съдба на едно българско село от Казанлъшкия край. / ? 2013/.
Николова, Мария. Родови корени.  С., 2014, 324 стр. /за  4 рода от Сахране:
Василева, Весела. Поглед към миналото. Моят казанлъшки род. С., 2014, 160 с. и род. схема на рода Балкански. //за книгата връзка с авторката 0899/ 765 322.

КАЛОФЕР
@ Матев, Лалю. "Калоферските родове" www.meteff.blog.bg - 2.VІ.2008


КОПРИВЩИЦА
Беловеждов, Ник. Първата пушка - записки по Копривщенското въстание в 1876. С., 1918.
Ефтимий архимандрит. Юбилеен сборник по миналото на Копривщица 1876-1926. С., 1926, 770 с. /фототипно ок. 2009/.
Иширков, А. Град Копривщица, поселищно географски чертици. С., 1926.
Пранчов, Ст. Копривщица от точка зрение историческа, социална и икономическа. П., 1886.
Странски, Ст. Копривщица - родина на герои. П., 1943.

Гугов
Пенчо Гугов = Иванка х.Герова, учителка
1. Атанас П. Гугов [*1845]
2. Рада П. Гугова [*1848], учителка = Киркович


КОТЕЛ

Димитров, Христо. Село Градец, Котленска околия
Йорданов, Велико. Село Медвен, Котленска околия. /преди 1944/
Чомаков, Христо. Миналото на с.Медвен -  медвенските родове. Сливен, 2004.

КРАТОВО
Джорджевич, Т.  Кратово. Београд, 1931.
Йорданов, Т. Град Кратово.- Известия на Българското географско дружество, С., 1941, IΧ, с. 111-135.

КСАНТИ
Вулев, Г. Село Габрово - Ксантийско. С., 1984.
Коруев, Петър ЯКръсто поле (Еникьой) - Ксантийско. С., 1972.


КЮСТЕНДИЛ
Соколски, Методjа. Турски документи за историята на македонскиот народ.. Скорjе 1983 /за Кюстендилски санджак/
Васев, С. и Р. Йорданов. Село Дождевица - кратка история. 2002.
Тонев, З. Соволяно. Историко-географски очерк. С., 1943.

ЛЕРИН-ски родослов
Анастасиев, Дина [*с.Търсе-Леринско], свещеник в селото 1868.


ЛОВЕЧ
Стоянов, П. Ловеч като център на БРК, столица на В. Левски и роден град на поборника Тодор Кирков. Ловеч,  1901.
Ловеч и Ловчанско (Сборник). т.І-1929; т.ІІ-1930; т.ІІІ-1931; т.ІV-1932; т.V-1933, т.VІ-?, т.VІІ-1938, т.VІІІ-1970. /фототипно 1988/
Вж Известия на ИМ - Ловеч, т. І -1995; - т.V -?
Караконовски, Борис. Град Ловеч и събитията на неговата история. ВТ, 2007
Мишева-Захариева, Неда. Александрово, Ловешко. История, етнография, личности. Бургас, 2012, 216 с.
Мишев, Георги. Мир на страха ни. С., 2014 /и за родовете Мишев /Колимечков/ и Домусчиев от с. Йоглав/.
Бобенски, Въцо М. Катунец, малка енциклопедия 2006.; Клуб "Родознание и краеведство" 2008.
Йонов, В. Летница - времена и люде.
Дончев, Доичо. Микренските родове. С., / от с. Микре/
Петков, Илия и Минко Славчев. Стояново. С., 1986.

ЛОМ
Маринов, Димитър. История на град Лом и Ломска околия. 1908 /II изд.. 2003/.
Бенов, Ангел [*1923], краевед - "Очерци и легенди за бунтовници", "Българско, българи - неизвестно за известното"; "Звезди над Подунавието" и др.
Матеев, Делчо - краевед, председател на Краеведческото дружество - Лом, 2012.
Милчев, Силвестър. Село Расово - Ломско , в миналото и днес /сега/. 1942. Вж и Андрей Бояджиев - Сборник 1988.
Обретенов, Борислав. Сталийска махала - бит и родова памет.

МАЛКО ТЪРНОВО
Коларова, Милка. Малко Търново - страници от миналото. МТ, ч. ΙΙ, 2010, 448 с.

МЕЗДРА
Вутов, Петър КаменовИгнатица. Древна и нова. С., 2003, 416 с. /за Бельов 1836; Гьоргов; Мотахчийски 1847; Ракински;  Селдарски; Тошов 1854 и Щаков 1810 г./

МОНТАНА
Василев, П. Село Говежда в средата на XX век. Монтана, 2005.

НИКОПОЛ
Бахачек, Александър. Град Никопол през вековете. 1937-
История на Никопол. Сборник. Плевен, 2004 /за опълченците от района - над 50/.

НЕВРОКОП
Марков, Иван. Дейци на националното Възраждане в Неврокоп и Неврокопско. С., 1979, 104 с.
Фидански, Никола - опълченец, с орден "За храброст". Потомци - Тихомир, Славомира.

ОХРИД-ски  родослов
Алекси - свещеник в Охрид. 
1. Никола п.Алексиев, учи медицинско училище в Цариград, аптекар в Охрид ?-1874, Предстои му  изпит в Цариград за да продължи притежаване на аптека в града.
***
Анастас [*Охрид,1797], свещеник в Охрид ?-1869-?, ок. 1880 е затворен за месеци в Битоля и Солун; председател на охридската българска община ?-1874-1880-?
***
Андрея
К. Андрея, свещеник в Охрид 1871, служи в черква "Св.Неделя".
Сродник ? - Димитър Андрея /Андреев/, охридски старейшина ок.1873.
***
Андроник [*Охрид], учител в Дойран 1857-58.
***
Апостол Сокол(ов)  [*с.Кошища-Охридско], в Охрид свещеник ?-1860-? и учител 1860-?.
***
Баласчев / Баласов
Арсений - охридски архиепископ ?-1776, заточен на Света гора 1776-?
Яким Баласчиев [*Охрид], учител в с. Велчани -Стружко 1852-57.
Д. Баласчев, баща на Георги Д. Баласчев - професор.
***
Бодлев
Георги К.  Бодлев [*ок.1806+1892], учител в Охрид ок.1855-56, преписва част от Кодекса на Охридската архиепископия; деец за. църковна независимост в Охрид. Шивач и полиглот.  Кореспондира с - Николаки Робев 5.ІІІ.1854, Канстантин Робев 6 и 29.ІІІ 1854. Придружител на Виктор Григорович 1845. Вж сп. "Духовна култура" 1986, № 3, с. 19-27.
1. Константин Г. Бодлев [*Охрид ], учи в Атина 1856.
***
Бошнаков
Кръстен Бошнаков, охридски първенец 1694 г.
Никола Бошнаков, охридски първенец 1694.
Вероятно са братя.
***
Бъндев, Никола - свещеник в Охрид 1871-85, деец за църковна независимост в Охрид 1871.
***
Наум, свещеник
1.1 Андроник п.Наум(ов) [*Охрид], зограф, неговата къща е избрана от общината за българско училище 1872.

ПАЗАРДЖИК
Захариев, Т. Описание на Татар-пазарджишката кааза. 1870, /II  изд. 1970/.
Батаклиев, Иван. Град Татар Пазарджик. Историко-географски преглед.  Пз, 1923 /ΙΙ изд. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед. 1969 - за 66 селища/.
Риндова, Б.  Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко /в 3 части/.
Гюрова, Атанаска. Виноградец. Кара Мусал, Кара Мурсел. Виноградец, 2011, 180 с.
Грозданов, А. и П. Караджов. Село Радилово - последната хекатомба на България. /ок. 2014/

ПАНАГЮРИЩЕ
Карапетров, П. Материали за описание на гр. Панагюрище и околните му села. Средец, 1893.

ПЕРНИК
Кузманов, Петър С. Селището Перник през вековете.
Мильов, Симеон. Родословен показалец за Пернишко. Перник, 2011, 88 с. и родословни схеми; "Родови истории от Пернишко" -  www.e-pernik.com
Хаджитодоров, Михаил и Н. Родова. Хроника на родовете Илиевици, Петровци и Стефановци от махала Маневци на с. Враня стена, община Земен, Пернишка област. С., 2004, 128 с.
   Рец.  Гавраил Стоянов.- сп. Родознание, 2005, № ",у с. 51-52.
Попсавов, Методи. Долна Секирна - вековен живот в  антична околност. С., 2005
Господинов, Венчо. Родовете на село Лесковец.

ПЛЕВЕН
Заслужили плевенци. Плевен, 1923.
Панков, Илия Ат. Опълченците от Плевенския край. Плевен, 1993.
Симеонов, Цветан. Родове на основатели на Плевенския РК и диарбекирски заточеници. Плевен, 1995, 124 с.
   Рец. Ант. Запрянова.- сп. "Исторически преглед" 1995, № 3, с. 138-139.
Краеведски сборник № 1 2003, 123 с.; № 2 2006, 222 с.; № 3 2010, с. 363 с.
В търсене на родовите корени. Сборник. Плевен, 2008, 254 с. /За Димитров, Иванчов, Костадинов, Хасекиев  и др. вж/.
   Рец Нонка ПКръстева.- сп. "Родознание", 2008, № 2, с. 61-65.
Плевен и Плевенския край. Пл, 2013, 478 с. Сборник.
Христов, Богомил Петков. Аспарухово, Плевенска област. Пл, 2010, 315 С.
Яблански, Ячо. Барказ. Пл, 2009, 79 с.
Гетов, Памен П. История на с. Беглеж, Плевенски окръг. Пл, 2010, 160 с.
Петков, Цеко. Село Биволаре на река Вит. Пл, 2010, 176 с.
Сачански, Сълю Йорданов. Бъркач. Пл, 2011, с. ??
Йорданова, Роза Кунчева. История на с. Вълчитрън. 2008, 142 с.
Иванов, Иван Тодоров. Долни Луковит от миналото до днес. 2011, 130 с.
Илиев, Ангел и др. Кратка история на с. Изгрев. Пл, 2008, 132 с.
Мичев, Юри. Пелишит. Краеведско проучване. Пл, 2011, 466 с.
Дилков, Петко Найденов. Родове на Тодорово, Плевенско. Пл., 1997, 151 с.
Караджов, Никола. Трънчовица. Минало и настояще. С., 2002, 175 с.

ПЕЩЕРА
?. Страници из миналото на град Пещера.

ПЛОВДИВ
Алваджиев, Н. Пловдивска хроника.
Шишков, Стою Н. Пловдив в своето минало и настояще. 1926.
Метев, Лалю. "Големите румелийски родове" www.meteff.blog.bg - 5.VІ. 2009.
Маркова, Веселина. Мой малък Клондайк. С., 2004, 232 с. /за с. Златосел/
   Рец. Стоанка Катерова.- сп. Родознание, 2005, № 4, с. 49-50 и ил.

ПРИЛЕП-ски родослов
# Бръзицов, Христо Д. Во Прилепа града. С., 1969, с. 192 с.

Аце [*с.Върбени-Прилепско, жив 1890], свещеник в Прилеп преди 1878 = ?. "Пълна къща с деца" 1890.
***  
Ацев (с.Оре(х)овец-Прилепско)
Братя -
1. Мирчо Ацев [*Ореовец,1859 +1901,с.Улянци-Щипско], борец за свобода, от 1885, за което е затварян в Солун и София - 3 години, по обвинение в убийството на Ст. Стамболов, войвода в Неврокопско и Прилепско. Убит в сражение с турска войска.
2. Петър Ацев [*Ореовец,1877+1939], учител в Прилеп, Крушево и др.; борец за свобода, От май 1903 околийски войвода в Прилепско,  член на Битолския окръжен революционен комитет 1906-; живее в Прилеп 1908-10 и Пловдив 1911-. Доброволец в Балканската и Междусъюзническата война.
3. Георги /Гога/ Ацев  [*с.Ореовец,,1884+1906, с.Крапа-Прилепско], учител, борец за свобода, четник от 1904 при брат си Петър; войвода 1905-07. Самоубива се ,след като попада четата в сръбска. засада.
3-1. Василка Г. Ацева, внучка?,  дарява книги на Македонския Научен Институт 2000.
***
Ачков
Димко Ачко(в), деец за църковна независимост в Прилеп 1867-68. Има Д. Ачков конен ординарец и окръжен управител в Дедеагач.
Ничо К. Ачков, член на българската община в  Прилеп 1868-69;
Йордан Ачков [*Прилеп,1877+?], завършва славянска филология в СУ и право в гр. Лозана - Швейцария. Участва във войните 1912-1913 и І световна война 1915-18 /капитан/. Председател на Прилепското братство и член на Националния комитет на Съюза на македонските братства.
Боян Ачков [*Прилеп], четник при Гоце Делчев, юнкер, в София 1900, подпоручик  1913.
Илия Ачков [*Прилеп] = Ануша Й. КУСЕВА [*Прилеп,1834+1907]. Имат  син.
***
Бабата, Диме - деец за църковна независимост в Прилеп 1866, член на българската община в града 1868-?
***
Биолчев, Диме М., деец за църковна независимост в Прилеп 1867, член на българската община в Прилеп 1868-70.
***
Бомболов
х.Мирче Бомбол, дарява 50,000  на българските училища, член на българската община в Прилеп 1868, 1873-74 = ? х.Илия.
Йордан х.Мирчев Бомболов, завършва право в Париж, директор на училище в Прилеп. // с. 73,85,97,107.
х.Михаил Бомбол, член на българската община в Прилеп 1870.
***
Груев*
Синове на Константин -
1. Стефан Константинов, от Прилепско село =  ? [+ок.1812,Прилеп], съсечена от турци. Децата им се разпръснали.
2. Груйо Константинов, кюркчия = Светла(на)
2.1-2 дъшери Груеви
2.3 Константин Груев [*Прилеп, ХІІ.1799], църковен настоятел на българската черква в Цариград; учи в Прилеп при даскал Ристе Думбаловски 1806-11, убива убиеца на леля си и баща му го препраща през Солун за Цариград. Дядо на Христо Д. Бръзицов // с. 5-8,12,18-20,23-24, Вж  за него и "Някога в Цариград" 1966.

ПРИМОРСКО
Драгулев, Стефан Апостолов. Миналото на Приморско. Бургас, 2006, 58 с.

РАДОМИР
Ковачев, Георги Кр. Мрака и Радомирско през Средновековието и Възрожденската епоха IV-XIX век. С., 2007.
Шаркова, Величка Методиева. Шарковият род от с. Етълница, Радомирско и още нещо за света. С., 2013

РАЗГРАД-ско
Рашков, Георги. ... преди 1991
Неделчев, Матю. Дълбоко вплетени корени. Родословията на Осенец ХVIII-XIXв. Осенец, 1989, 358 с.

РУСЕ
@ Сдружение опора - www.mladite.com 
Гинев, Спас. Русе в зората на Освобождението. Русе, 1929.

САМОКОВ
Семерджиев, Христо. Самоков и околността му. С., 1913, 266 с. /ΙΙ изд. фототипно 2003, 271 с..; 3 допълнено изд. 20---- /.
Христофоров, Асен. Самоков. С., 1962.
Карушева Надежда. Алино - благословено от бога и природата. Самоков,   ? - Ι изд.; 2004 - ΙΙ изд.
Карушева Надежда. Белчин - мое родно село, моя гордост. С., 2011, 160 стр.
Попов, Пане. История на с. Рельово.

САНДАНСКИ
Клуб  "Родолюбие", учреден на 30 септ. 2005. Председател Димитър Спасов.
   Отзив. Редакционен.- сп. Родознание, 2005, № 4, с. 61.

СВИЩОВ
Свищов - страници от възрожденското му минало и освобождението на България. Сборник. С.,  Свищов, 2002.
Тошева, Мария. Свищовски родови хроники. С., 2012.

СВОГЕ
Рагев, Димитър Симеонов, Асански, Ангел Коцов и Тодор Кръстев Нодин. История на село Миланово, Софийско, бивше Осиково, Врачанско. 15 юни 1973, 24 с. /машинопис в  5 екз./. Посочват се  и сродствата между родовете: Керефейски, Кюзов, Кюхов, Крънчов, Лигльов, Пещунски ?, Реджов, Трохльов;  Иошин, Нодин, Статков; Диманин, Зоров, Мицов; Канин, Куцанин, Червенков; Гьозов, Сунчов, Пиклярски, Сульов; Ангелов, Нлупльов, Факиров; Динов, Дудоленов, Зелеников, Мильов, Пандов, Рагьов;  Глогов, Коверков, Ружин, Ханджийски; Влахов, Главчов /Пеньов/, Тороманов; Макарчов, Рунчев, Цинцарски; Горчов, Гужов, Кьонин, Чукалейски, Шуликов ?; Аршинков, Бръчбаров, Вълчов, Гецин, Глухчов, Карамелски, Манчов, Пирков; Асански, Жильов, Папирски; Дафинов, Колтин, Караковджов; преселници - Балатутов, Бърнов, Василски, Данколов, Делеиванов, Начков, Пенчов, Семов,  Сивчов, Торбов, Тупалийски.  Гацин и Чолаков.

Симеонов, Любомир Димитров. Родът на Георги и Еленка Ангелачкови. С., 2009, 56 с.. /родът е от с. Заножене/.
Киров, Илия. Осиково през вековете. С., 1996, 16 с. /днес селото е Миланово/.
Рагев, Димитър Симеонов. Родът на Симеон Петров Рагев. С. Миланово, 6 окт. 1980, 18 с и род. схема. /машинопис в 11 екз./.Ι.род. среща - 12 окт. 1980 в Миланово;
Симеонов, Любомир. Родът на Симеон и Неда Рагеви. С., 2012, 36 с. и род. схеми /родът е от  Миланово. -  ΙΙ. родова среща - 9 окт. 2013 в София. И за сродените родове Динови, Зарови и Ковашки/.

СЛИВЕН
Табаков, Симеон [х.Киров *1880 +1918]. Опит за историята на град Сливен. С., т. Ι 1911, т. ΙΙ 1924 /за Възрожденци/, т. ΙΙΙ 1929; студия "Сливенските будители извън Сливен".
Киров, З. Юбилеен сборник за читалище "Зора" в град Сливен.
Шаламанов, Благой и Гавраил Стоянов. Извор на родословна информация - в-к "Сливен" (1998-2004).- сп. Родознание, 2005, № 1, с. 57-61; част II (2005-2011).- сп. Родознание, 2012, № ??, с. ??.
Бояджиев, Андон Иванов. Будна памет за Сливен - в 3 тома.- www.slaideshdre.net /т. 1-2/

СМОЛЯН
Вж Смолян 1972
Узунов, Дичо.  При изворите на Арда. С., 1993, 307 с. /За Андреев, Валя Балканска, Василев, Данаилов, Димитров, Згуров, Томов/
Вж Забърдо 1971
Вж Момчиловци 1975
Вж Село Петково 1966
Вж Проглед 1948
Вж Славеино 1942
Карапетров, Петко. Славеино - родовете. С., 1996, 416 с.
   Отзив  Магдалена Добрикова.- сп. "Родознание", 2009, № 2-3, с. 55-59.
Вж Тъмръш 1973
Дечов, Васил. Миналото на Чепеларе. С.,  1928, /ΙΙ  изд. 1978, 280 с./
Вж Широка лъка  1949
Хайтов, Николай. Село Яворово 1958


СОФИЯ
Николов, Ст. Банкя - Стояновият род /Джинджилиите/. С., 2005.
Кепов, Иван.  Из миналото на Бояна. С., 1934.
Ваташки, ... Книга за Бояна. С.,...


СТАРА ЗАГОРА
Кисьов, Иван Михалев [*1932 +2003]. История на село Едрево  - минало и настояще. 1988; В пламъците на живота.


ТЕТЕВЕН-ско
Стойчев,  Д. Тетевен - минало и днес. С., 1924.
Табаков, М.  Записки по миналото на гр. Тетевен. Оряхово, 1928.
Патев, Н. Из миналото на Тетевенско и  Ботевградско. С., 1936.
Тетевен. Сборник. С., 1977.
Страници от миналото на Тетевенския край. Сборник. С., 1981.
Павлов, М. Националноосвободителните борби в Тетевенския край. С., 1982
Проданов, Петко Илиев. Тетевенци - родословна мемоарна хроника. 1993.
Маждракова-Чавдарова, Огняна [Панайотова]. Голям Извор. Страници от историята на Тетевенския край. С., 2011, 368 с. Вж анотоция в меню ВЕСТИ. Контакти - Емона Начева 02/ 843 54 89, 0897961766 и e-mail: gizvor@abv.bg, Клуб "Голям извор"- София, бул. "Евлоги Георгиев" № 141, ап. 1.
   ОтзивиГаля Любомирова.- в. "Камбана" (София), 2011, бр. 22, с. 3 и сн.; д-р и.н. Иванов, Иван Т.- пак там, с. 3-4;  акад. Клисурски, Димитър.- пак там, с. 4-5.
Нанов, М. Джурово. С., 1999.


ТИКВЕШ-ки родослов
Ангел [*Кавадарци - Тиквешко], свещеник в селото, арестуван на 23.V.1870.


ТРОЯН-ско
Троянски поменик 1812-1878.
Пенков, Игнат. Град Троян - поселищно-стопански черти. Троян, 1940.
"Троянски родове", рубрика във в. "Троян-21" (-2002-)
Кисьов, Иван [1926+2012]. Белиш - из миналото на едно село в лоното на Предбалкана. Благоевград, 1999, 156 с.; Кисьовият род.
Банев, Григор Й. Родовете в Острец, Троянско. Гр. Априлци, 2010, 503 с. и родословни схеми /сведения за 85 рода/.

УГЪРЧИН
Дружество по Родознание - основано 20 септ. 1987.
Клуб по родознание и краезнание - учреден 1990.
Изложба "51 родови схеми" в читалище "В. К. Русковски" - 23 септ. 2005.
   Отзив Редакцинен.- сп. Родознание, 2005, № 4, с. 59, сн. от Поля Петрова и герб.
Русковски, Никола Вълчев. Из миналото на Угърчин.
Русков, Веселин. Угърчински родове, - сп. Родознание, 2005, – 4, с. 24-26.
Радев, Вълчо. Патриархална родова схема на родовете: Геновски, Голийковски, Патарински, Гачевски.
Коев, Данчо Данчев. Родова схема за Коевския род.
Балев, Тодор. 31 Драгански рода. /за с. Драгана/
Найденов, Михаил. Драгана. Отдалече и отблизо. С., 2004, 212 с. и родова схема.
   Рец. Николай Поппетров.- сп. Родознание, 2005, № 4, с. 45-46.

ХАСКОВО
Родова изложба в Хасковско - първа, 25 май 1996
Грозев, Грозьо Ив. Село Бодрово. 2001; Моето село през 20-ти век. Биографични сведения за бодровци. 2007.
    Рец. Свилен Протич.- сп. "Родознание", 2009, № 2-3, с. 90.
Грозев Вълко Въчев [*1931].  - Въгларевските родове. Хс; Въгларово - сага за българския корен. Хс, 600 с.
Грозев Вълко Въчев [*1931]. - Гарвановските родове. Хс.; Гарваново - село с две имена. Хс, 616 с.
Янков, Георги Н. История на село Ефрем. С.,2013, 238.
    Рец. В. Василева.- сп. Родознани, 2015
Вълчинов, Т. Криво поле (Иробас)... Кривополски родове. с. Момино. Криво поле. 2008, 504 с.
Христов, Васил К. Родовата памет на село Спахиево. Хасково, 2003, 244 с. /За Аврамов, Белев, Бончев, Бълхов, Ванчев, Гавраилов, Докузов, Дрангалов, Желязков, Къртов, Палангов/.
Грозев Вълсо Въчев [*1931]. Възречени - Сусамските родове, Хс, 320 с. и 234 родови схеми;  Сусам - обиораното село. Хс, 332 с.; Манахиловият род. Хс.
Грозев Вълсо Въчев [*1931]. - Татаревските родове. Хс, 2004, 390 с.; Село Татарево, Хасковска област. Хс, 2004, 390 с.
@ Георгиева, Мария. Професия краевед.- BTV, "тази сутрин", 4 ян. 2013 /за Вълко Грозев - краевед и родовед. Вж негов блог - vazrecheni.blogspot,com/

ЦАРИБРОД
Николов, Богдан. Цариброд. С.,  2005, 346 с.
    Рец. Людмила Зидарева.- в. "Западни покрайнини", 1998, бр. 18.
    Отзив Благой Шаламанов.- в. "Софийски вестник", 2012, бр. 17, с. 13.
Николов, Богдан и др.  Каменица. С., 1998,  200  с. и  27 с. ил.; същите. Каменица. Албум. С., 2006.  /За  Айдинов, Банджилов, Беличов, Бечин, Варавунов, Васицин, Везин, Вератов, Вунгеров, Вържин, Гинчани - преселници от с.Гинци, Годечко, Голубов, Гъргорчин, Данаилов, Дживлин, Динчаров, ДунинЙорданов, Йоцев, Йоцкин, Кайбулов, Кечин, Кишин, Ковалин, Коладжиин, Кристин, Кюр(к)чиинМанчесов, Модрин, Монин, Мулин, Никин, Нинкарин, Панин, Пакшин, Папалеин, Паргьомов, Пенин, Пешев, Пешин, Потин, Пръшкулов, Рилин, Росин, Ружин, Сарамандин, Сотиров, Станишин, Стеваначков, Талин, Тарайгов, Тодорецов, Шенин, Шпирин, Чанчурин, Чобанов, Чучулянов, Яшаров/

ЧЕРВЕН БРЯГ
Бобошевски, Владимир. Град Червен бряг. ЧБ, 1935, 112 с.

ЧИРПАН-ско
Минчев, Филип Йорданов. История на село Верен. НТ, ч. Ι 2003; ч. ΙΙ 2004;  ч. ΙΙΙ 2004.
@ Иванов, Мариян. Веренски родови хроники.- блог marchov.blogspot.com, 2009
Иванов, МариянМедово - блог medοvοο.blogspot.com, 2009

ШУМЕН
Джумалиев, Г. История на Шумен. С., 1927

ЩИП-ски родослов
Андонов
Димитър х.Андонов [*Щип], депутат УС 1879.

ЯМБОЛ
История на град Ямбол. С., 1977.